Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gennemfører i 2017 en særlig indsats for at afvikle de ældste sager. Følg med i arbejdet på denne side.

I hele 2017 arbejder AES med at afvikle de 5.000 ældste arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne. Hver måned opdaterer vi denne side med en status for indsatsen.

Alle arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne fra 2014 eller før er omfattet af indsatsen i 2017.

Så langt er vi nået

Figuren viser tidsplanen for at afvikle de 5.000 sager i løbet af 2017. Den sorte streg angiver, hvor langt vi er nået. Vi holder fortsat tidsplanen.

De forskellige typer af sager, som er med i indsatsen, er angivet med hver sin farve (se forklaring under figuren).

Plan for afvikling af gamle sager

Forklaring

  • Genoptagelse: Sager hvor vi tidligere har afgjort tab af erhvervsevne, og hvor der er bedt om genoptagelse i 2014 eller tidligere.
  • Revision: Sager hvor vi har tidligere har truffet en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne og fastsat en dato for revision (dvs. det  tidspunkt hvor vi ser på sagen igen) i 2014 eller før.
  • Ny sag: Sager der afventer første afgørelse og er anmeldt i 2014 eller før.
  • Hjemvisning: Sager hvor Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse om erhvervsevnetab i 2014 eller før. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har bedt os om at indhente flere oplysninger i sagen.
  • Sager afgjort: Så langt er vi nået med at afgøre de 5.000 sager.Sådan arbejder vi med sagerne

De ældste sager først
Vi fokuserer på at afgøre flest mulige sager så hurtigt som muligt, så den lange ventetid kan blive afsluttet - men det er ikke muligt at sige præcist hvornår i løbet af 2017, man får en afgørelse i den enkelte sag.

Arbejdet er tilrettelagt sådan, at vi får et hurtigt flow i sagsbehandlingen - samtidig med at kvaliteten i afgørelserne er høj. Det betyder blandt andet, at vi primært arbejder med én type sager ad gangen, og at vi hele tiden ser på de ældste sager først.

Hvad arbejder vi med i denne måned?
I marts arbejder vi fortsat med revisioner et par uger. Herefter sætter vi fokus på de ældste af de nye sager (med anmeldedato frem til 31. marts 2014).

Hvad har vi arbejdet med ind til nu?
I februar har vi:

  • Afgjort ca. 400 sager (primært sager med revision)

I januar har vi:

  • Afgjort ca. 200 sager
  • Oplært ca. 40 nye sagsbehandlere specielt til indsatsen i 2017. De er nu alle i gang med arbejdet, og fra februar og frem vil der derfor blive afgjort flere sager end i januar. 

Læs mere

Læs hvad vi tidligere har skrevet den særlige indsats:

Nyhed fra 4. januar 2017

Nyheds fra 31. oktober 2016

Denne side er senest ændret den 06. marts 2017