Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fra 1. juli 2010 er det et lovkrav, at arbejdsgivere, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader elektronisk.
Her kan du læse om, hvad den obligatoriske digitale anmeldelse betyder for dig, hvis du er:

Borgere, som er kommet til skade og selv ønsker at anmelde deres sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan anmelde på en af følgende blanketter:
Anmeldelse af arbejdsulykker og Anmeldelse af erhvervssygdommeArbejdsmarkedets Erhvervssikrings blanketside
Blanketten udfyldes på computeren, printes ud og sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvorfor digital anmeldelse?

Den obligatoriske digitale anmeldelse er en del af regeringsgrundlaget fra 2007: ”Mulighedernes samfund”, der blandt andet beskriver mål for fremtidens kommunikation mellem offentlige myndigheder og virksomheder.

Ifølge grundlaget skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige foregå digitalt senest i 2012. Målet er at skabe en hurtigere og mere effektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder og virksomhederne.

Fordelene ved digital anmeldelse

Det nuværende elektroniske anmeldesystem, EASY, har eksisteret siden 2003, og alle erfaringer viser, at når man først har prøvet den digitale anmeldelse, så har ingen lyst til at vende tilbage til papiranmeldelsen.

Den elektroniske anmeldelse giver nemlig en række fordele for alle parter.

En af fordelene er helt lavpraktisk: Som anmelder slipper man for papiranmeldelserne, hvor man skal kæmpe for at skrive igennem fire lag gennemslagspapir, og så er det alligevel svært at se, hvad der står på den sidste side.

For sagsbehandlingen og dermed for borgerne er det en stor fordel, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med den elektroniske anmeldelse får alle relevante oplysninger ind fra starten. I det elektroniske anmeldesystem kan man nemlig ikke anmelde sagen, før man har givet alle de nødvendige oplysninger. Det sikrer, at styrelsen hurtigt kan gå i gang med selve sagsbehandlingen.

I dag oplever vi ofte, at papiranmeldelserne ikke bliver udfyldt tilstrækkeligt, og at vi derfor mangler oplysninger. Det betyder, at vi må udskyde sagsbehandlingen, indtil vi har fået indhentet de nødvendige oplysninger.

Nyt anmeldesystem til lægerne

I forbindelse med at den digitale anmeldelse bliver obligatorisk, har Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring introduceret et nyt og forbedret anmeldesystem til læger og tandlæger, der skal anmelde erhvervssygdomme. Det nye system tager hensyn til de tilbagemeldinger og ønsker til elektronisk anmeldelse, vi tidligere har fået fra de involverede parter.

Anmeldesystemet for arbejdsgiverne vil fortsat hedde EASY, mens anmeldesystemet for læger og tandlæger hedder ”Anmeldelse af erhvervssygdomme”.

Denne side er senest ændret den 11. marts 2016