Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vikarer er omfattet af arbejdsskadeloven Vikarer, der er ansat ved et vikarbureau, er normalt omfattet af arbejdsskadeloven, når de er udsendt via bureauet.

Det specielle for vikarer er spørgsmålet om, hvem der efter arbejdsskadeloven er den arbejdsgiver, der skal forsikre vikaren og anmelde en arbejdsskade.

Hvem er arbejdsgiver for en vikar efter arbejdsskadeloven?

Vikarer er normalt ansat og lønnet af et vikarbureau, men de udfører typisk deres arbejde for en helt anden arbejdsgiver.

Når vi i forhold til arbejdsskadeloven skal vurdere, hvem der er arbejdsgiveren, er det vigtigere, hvilken arbejdsgiver der har nytte af vikarens arbejde og instruerer vikaren (oftest brugervirksomheden), end hvilken arbejdsgiver der udbetaler vikarens løn (vikarbureauet).

For vikarer er hovedreglen derfor, at det er den virksomhed, som bestemmer, hvad vikaren laver på et givent tidspunkt, der har pligt til at forsikre vikaren og at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Så længe en person arbejder som vikar hos en brugervirksomhed, er det denne virksomhed, der har pligt til at forsikre vikaren og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Sker uheldet omvendt, mens vikaren er i transport mellem to vikariater eller til møde hos vikarbureauet, så er det bureauet, der har pligt til at forsikre vikaren og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Landbrugsvikarer

Personer der vikarierer for en arbejdsgiver – eksempelvis en landbrugsvikar, der overtager en landmands bedrift i en periode, har ingen arbejdsgiver til at instruere sig.
For denne type vikarer er det altså vikarbureauet, der har pligt til at tegne forsikring og pligt til at anmelde eventuelle arbejdsskader.

Eksempler på vikarer som er dækket af arbejdsskadeloven
Lise er sygeplejerske og tilknyttet et vikarbureau. En dag er hun ude at arbejde som vikar på et sygehus, hvor hun indgår i arbejdet på lige fod med de andre sygeplejersker.
Hun får et knæk i ryggen ved håndtering af en patient. Skaden er dækket af arbejdsskadeloven.
Da sygehuset har nytte af Lises arbejde og kan instruere hende, er det altså sygehuset, der er arbejdsgiver for Lise, da skaden sker. Derfor skal sygehuset anmelde arbejdsskaden til deres forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Ole er tilknyttet et vikarbureau som vikar inden for IT.
Da Ole er til møde hos sit vikarbureau, sidder han på en stol, der braser sammen under ham, hvorved han slår hoften. Han er dækket af arbejdsskadeloven.
Da vikarbureauet i dette øjeblik har instruktionen over Ole, er det bureauet, der skal anmelde skaden til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 12. november 2014