Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017

Satser gældende for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Ydelser

1.

Lægebehandling, kørsel i egen bil (lov § 38, stk. 2)

1,98 kr.

km

2.

Lægebehandling, timepenge (lov § 38, stk. 2)

18,17 kr.

time

3.

Lægebehandling, dagpenge (lov § 38, stk. 2)

436,00 kr.

dag

4.

Lægebehandling, overnatning, hele landet (lov § 38, stk. 2)

1.000 kr.

døgn

5.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, maksimum (lov § 38, stk. 2)

285,64 kr.

time 

6.

Lægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste, frivilligt sikrede, minimum (lov § 38, stk. 2)

204,03 kr.

time

7.

Brillestel, maksimum (1) (lov § 15, stk. 5)

1.130 kr.

 

8.

Erstatning for tab af erhvervsevne, 100 pct., maksimum (lov § 17, stk. 6)

411.580 kr.

årligt

9.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct. (lov § 18, stk. 3)

898.500 kr.

 

10.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct. (lov § 18, stk. 4)

1.078.200 kr.

 

11.

Godtgørelse for varigt mén, 100 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 3)

654.000 kr.

 

12.

Godtgørelse for varigt mén, 120 pct., skader før 1. juli 2002 (2) (lov § 33, stk. 4)

784.800 kr.

 

13.

Erstatning for varigt mén, 100 pct., skader før 1. januar 1993 (3) (lov § 71, stk. 4)

65.500 kr.

årligt

14.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 19, stk. 1)

169.000 kr.

 

15.

Erstatning for tab af forsørger, ægtefælle/samlever, maksimum (lov § 20, stk. 2)

148.764 kr.

årligt

16.

Erstatning for tab af forsørger, barn, maksimum (4) (lov § 21, stk. 1)

49.588 kr.

årligt

17.

Erstatning for tab af forsørger, barn, dobbelt, maksimum (4) (lov § 21, stk. 2)

99.176 kr.

årligt

Beregningsgrundlag

18.

Årsløn, maksimum (lov § 24, stk. 5)

539.000 kr.

årligt

19.

Årsløn, personer udenfor erhverv (lov § 24, stk. 2)

Meddeles senere

20.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, minimum (lov § 24, stk. 6)

201.000 kr.

årligt

21.

Årsløn, under 18 år/uddannelse, normal (lov § 24, stk. 2)

Meddeles senere

22.

Tillæg til indtægt, fri kost og logi (lov § 24, stk. 4)

41.400 kr.

årligt

23.

Tillæg til indtægt, fri kost pr. dag (lov § 24, stk. 4)

93 kr.

dag

24.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (reguleringsprocent) (lov § 25, stk. 2)

46,9 pct.

 

Honorarer for lægeerklæringer (5)

25.

Anmeldelse, erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse (6) (lov § 35, stk. 3)

216 kr.

26.

Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader (6) (lov § 35, stk. 3)

568 kr.

27.

Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I (7) (lov § 35, stk. 3)

593 kr.

28.

Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

29.

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

30.

Funktionsattest ASK 220 Øje (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

31.

Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

32.

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

33.

Funktionsattest ASK 280 Brok (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

34.

Funktionsattest ASK 290 Hørelse (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

35.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget toneaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

296 kr.

36.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget taleaudiometri (7) (lov § 35, stk. 3)

296 kr.

37.

Tillæg til ASK 290 for nyoptaget stapediusrefleksmåling (7) (lov § 35, stk. 3)

148 kr.

38.

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

39.

Funktionsattest ASK 320 Albueled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

40.

Funktionsattest ASK 330 Underarm (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

41.

Funktionsattest ASK 340 Håndled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

42.

Funktionsattest ASK 350 Fingre (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

43.

Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

44.

Funktionsattest ASK 420 Knæled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

45.

Funktionsattest ASK 430 Underben (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

46.

Funktionsattest ASK 440 Fodled (7) (lov § 35, stk. 3)

1.187 kr.

Sagspriser

47.

Ulykkestilfælde (8) (9) (lov § 59, stk. 1)

9.180 kr.

48.

Erhvervssygdom (8) (10) (lov § 59, stk. 1)

5.800 kr.

49.

Sag efter veteranloven (11) (lov § 6)

5.800 kr.

50.

Sag oprettet i Ankestyrelsen (lov § 59, stk. 1)

8.500 kr.

(1) Inklusive moms.

(2) Jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

(3) Jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987.

(4) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle/samlever).

(5) Eksklusive moms.

(6) Gælder for perioden 1. oktober 2018 - 31. marts 2019.

(7) Gælder for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019.

(8) Beløb betales ved behandling af nyanmeldt sag og ved behandling i forbindelse med revision/genoptagelse af sag.

(9) Gælder også for sag om skade på briller, hjælpemidler mv. samt sag om kortvarig skadelig påvirkning.

(10) Gælder også for sag om pludselig løfteskade.

(11) Jf. lov nr. 336 af 2. april 2014.

Denne side er senest ændret den 01. januar 2019