Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Skader, som er sket i forbindelse med aktivering (Arbejdsprøvning / jobtræning), skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (se kontaktinformation).

Når du anmelder skader, der er sket i tilbud om vejledning og opkvalificering eller i et tilbud om virksomhedspraktik til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er det vigtigt, at du bruger de nedenstående blanketter til anmeldelsen.

De to typer sager knytter sig til forskellige bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - og skal derfor ikke anmeldes som "normale" arbejdsskader.

Blanketter til anmeldelse af skader sket i aktivering

Læs mere om aktiveringssager

OBS: Indholdet er under opdatering og er derfor ikke fuldt opdateret

Lovgrundlag

Mere om anmeldelse til Arbejdstilsynet

Den virksomhed, hvor ulykken er sket, har pligt til at anmelde til Arbejdstilsynet, hvis den tilskadekomne er fraværende udover en dag. Virksomheden anmelder til Arbejdstilsynet i EASY

Kommunen kan også anmelde til Arbejdstilsynet ved at bruge denne adgang til EASY. Det er vigtigt, at den tilskadekomnes CPR-nummer og ulykkesdatoen er korrekte. 

Bemærk, at anmelderen - hvad enten det er brugervirksomheden eller kommunen - ikke skal bruge EASY til at anmelde ulykken til AES med henblik på behandling efter arbejdsskadesikringsloven.