Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En arbejdsskade er anmeldt til tiden, når den er anmeldt senest 1 år efter skaden er opstået. Fristen på 1 år regnes fra datoen for din arbejdsulykke, eller fra det tidspunkt, hvor din læge har sagt til dig, at en sygdom kan skyldes dit arbejde.

Hvis fristen på 1 år bliver overskredet, kan du risikere at miste retten til erstatning.

Hvis en skade er anmeldt for sent, vil sagen som udgangspunkt blive afvist. Du kan dog stadig få erstatning, selvom skaden er anmeldt efter 1 år, hvis det kan dokumenteres, at din skade skyldes dit arbejde, og du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.