Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Er du selvstændig er det frivilligt, om du vil sikre dig mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadelovens kapitel 2).

"En selvstændig" i arbejdsskadesikringslovens forstand er den person, der ejer en virksomhed, og som hæfter for virksomhedens gæld. Virksomheden skal altså drives som enten enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S).

Uanset om du vælger at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring og/eller tilmelder dig AES, skal de ansatte i virksomheden stadig sikres med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og indbetaling af bidrag til AES for de ansatte.

Ejere af aktieselskaber A/S,  iværksætterselskab (IVS) og anpartsselskaber ApS er ikke selvstændige i arbejdsskadesikringslovens forstand. Selskabet er en selvstændig juridisk person, som skal sikre de personer, der arbejder for selskabet - herunder også ejeren, når denne arbejder for virksomheden. Dette gælder uanset om pågældende er lønmodtager eller får løn ved overførsel at overskud fra virksomheden. Det gælder også uanset om selskabet ikke har et reelt økonomisk overskud.

Hvis ejeren af et A/S, IVS eller ApS udfører arbejde i A/S'et eller ApS'et, IVS'et  vil personen derfor være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en  almindelig ansat.

Derfor har A/S, IVS  og ApS pligt til at sikre ejeren som de øvrige ansatte mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Det er ikke muligt fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S, IVS  og ApS, når de udfører arbejde for virksomheden.

Hvordan undersøger vi en sag

For at finde ud af, om en person er selvstændig, spørger vi om:

  • Hvorvidt personen er eneejer af virksomheden, eller hvor meget af virksomheden personen ejer

  • Hvorvidt personen er lønmodtager i virksomheden

  • Hvor længe personen har været selvstændig, og under hvilken selskabsform den selvstændige virksomhed bliver drevet

Læs mere

Denne side er senest ændret den 15. februar 2016