Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi kan træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er afklaret. Det kan være, når tilskadekomne:

    • Er kommet i arbejde igen

    • Har afsluttet en revalidering

    • Har forladt arbejdsmarkedet helt eller delvist, fordi tilskadekomne eksempelvis er tilkendt førtidspension eller er overgået til efterløn

Der gælder særlige regler, hvis tilskadekomne er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse eller er ansat i et fleksjob. 

Hvis vi træffer en endelig afgørelse, og tilskadekomne har ret til erstatning for erhvervsevnetab på mindre end 50 procent, udbetales erstatningen normalt som et engangsbeløb (kapitalisering).

Hvis tilskadekomne har ret til erstatning for erhvervsevnetab på 50 procent eller mere, udbetales hele erstatningen som en løbende ydelse, tilskadekomne modtager hver måned. Tilskadekomne kan få kapitaliseret op til 50 procent, og den resterende del af erstatningen, der overstiger 50 procent, udbetales som en løbende ydelse.

Denne side er senest ændret den 18. februar 2016