Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kapitalisering er, når erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatningen udbetales automatisk som et engangsbeløb, hvis et tab af erhvervsevne er mindre end 50 procent.

Hvis et tab af erhvervsevne er 50 procent eller derover, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden.

Tilskadekomne har dog mulighed for at få udbetalt erstatningen for de første 50 procent tab af erhvervsevne som et engangsbeløb (se eksempel).

Det er kun muligt at få kapitaliseret en erstatning, hvis der er truffet endelig afgørelse i en sag. Hvis tilskadekomne har fået en midlertidig afgørelse, kan erstatningen kun udbetales som en løbende ydelse.

Når tilskadekomne er 2 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan den løbende ydelse ikke længere blive udbetalt som en engangserstatning.

Den løbende ydelse bliver beskattet som en almindelig indkomst, hvorimod en engangserstatning er skattefri.

Hvordan får tilskadekomne den løbende ydelse kapitaliseret?

Hvis tilskadekomne vil have en løbende ydelse udbetalt som en engangserstatning, skal vi kontaktes enten skriftligt eller telefonisk.

Hvor tidligt kan den løbende ydelse kapitaliseres?

Vi kan tidligst kapitalisere en løbende ydelse, når fristen for at klage over vores afgørelse om tab af erhvervsevne er udløbet (typisk efter 4 uger).

Hvis tilskadekomne klager over vores afgørelse om tab af erhvervsevne, kan vi godt kapitalisere erstatningen, hvis tilskadekomne beder os om det.

Klager arbejdsgivers forsikringsselskab derimod over afgørelsen, kan vi ikke kapitalisere erstatningen, før Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i sagen.

Selv om forsikringsselskabet anker afgørelsen, kan tilskadekomne i nogle tilfælde få noget af sin erstatning udbetalt som en engangserstatning. Kontakt forsikringsselskabet for at få mere information.

Eksempel på kapitalisering af en løbende erstatning

Kapitalisering af løbende ydelse over flere omgangeAnna fik en erstatning for tab af erhvervsevne på 75 procent.
Hun fik i første omgang løbende erstatning for 15 procent tab af erhvervsevne kapitaliseret.

Senere ønskede hun at få yderligere løbende erstatning for 25 procent tab af erhvervsevne kapitaliseret. Det kunne hun godt, da den samlede kapitalisering var under 50 procent tab af erhvervsevne - nemlig 40 procent (15 + 25).

Denne side er senest ændret den 18. januar 2016