Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efterladte ægtefæller, samlevere eller registrerede partnere til afdøde har mulighed for at få en erstatning for tab af forsørger. Erstatningen gives til den, der er berettiget til at modtage overgangsbeløbet.

Betingelsen for at en person kan få en erstatning for tab af forsørger er, at personen har svært ved at forsørge sig selv på grund af afdødes bortgang.

Når vi vurderer, om en person var helt eller delvist forsørget af afdøde, ser vi på følgende forhold:

  • Alder

  • Om personen forsørger mindreårige børn

  • Helbred

  • Uddannelse

  • Pågældendes og afdødes arbejds- og lønforhold

  • Boligudgifter og andre faste udgifter

  • Udbetalinger fra forsikring som følge af arbejdsulykken

  • Andre økonomiske forhold

Hvis en person har ret til en erstatning, får denne en løbende ydelse på 30 procent af afdødes årsløn. Man kan dog få ydelsen udbetalt helt eller delvist som en engangserstatning, hvis man beder os om det.

Den løbende ydelse kører i højst 10 år ad gangen, og kun til modtageren kan blive folkepensionist. I ganske særlige tilfælde kan den løbende ydelse forlænges ud over de 10 år.

Eksempel på hvornår man kan få erstatning for tab af forsørger

Ingen erstatning

Ole og Ulla var gift, da Ole døde ved en ulykke. Ole og Ulla havde stort set samme indtægt, og Ole efterlod sig ingen mindreårige børn eller store udgifter til bolig. Ulla har ikke ret til en erstatning for tab af forsørger.

2-3 års omstillingsydelse

Ib og Peter levede i registreret parforhold, da Ib døde ved en ulykke. Ib og Peter tjente stort set det samme, men der var store boligudgifter. Vi gav Peter en erstatning for tab af forsørger i 2 år, så han fik tid til at flytte til en mindre bolig og derved få nedbragt boligudgifterne

5 års ydelse

Birthe var gift med John, da hun døde ved en ulykke. Birthes indtægt var meget større end Johns indtægt. Birthe efterlod sig også 3 mindreårige børn og udgifter til det fælles hus. Vi gav John en erstatning for tab af forsørger i 5 år.

10 års ydelse

Susanne og Søren levede sammen, da Søren døde ved en ulykke. De havde levet sammen i 20 år, og Susanne var uden uddannelse og 50 år gammel, da Søren døde. Susanne var også syg og kunne ikke arbejde fuld tid.
Vi gav Susanne en erstatning for tab af forsørger i 10 år. Efter de 10 år var gået, forlængede vi erstatningen 5 år mere, frem til Susanne blev 65 år og gik på folkepension.