Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som barn af en afdød på grund af en arbejdsskade, har man ret til en erstatning for tab af forsøger. Denne ret gælder også for adoptivbørn, men ikke for stedbørn.

Erstatningen er normalt 10 procent af afdødes årsløn.

Hvis afdøde var eneforsørger, har børn normalt ret til 20 procent af afdødes årsløn i erstatning.

Erstatningen bliver udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden, indtil modtageren fylder 18 år. Erstatningen kan ikke udbetales som en engangserstatning, da pengene er beregnet til løbende forsørgelse.

Erstatningen kan forlænges, til en person fylder 21 år, hvis personen er under uddannelse og derfor har svært ved at forsørge sig selv.

Hvis modtageren har indtægter ved siden af - enten SU, elevløn eller lignende, kan erstatningen ikke forlænges. Hvis modtageren ønsker at få erstatningen forlænget, skal han eller hun henvende sig til os.

For at vi kan afgøre, om en person har ret til en erstatning for tab af forsørger, efter denne er fyldt 18 år, henter vi oplysninger om:

  • Hvordan personens økonomiske forhold er. Oplysningerne henter vi fra vedkomne selv og Skattestyrelsen

  • Hvorvidt peronen er studerende eller i lære

Erstatning til andre personer

Selvom en person hverken er afdødes ægtefælle, samlever, registrerede partner eller barn, kan denne få erstatning for tab af forsørger, hvis afdøde forsørgede personen helt eller delvist.

Det gælder for eksempel for afdødes stedbarn, forælder, bror eller søster.

Hvis et stedbarn af afdøde får tilkendt en erstatning for tab af forsørger, vil man normalt få 5 procent af afdødes årsløn.

Erstatningen bliver udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden, indtil modtageren fylder 18 år.


Erstatningen kan ikke udbetales som en engangserstatning. Hvis modtageren er under uddannelse og ikke har indtægter af betydning ved siden af sin SU, elevløn eller lignende, kan modtageren få forlænget erstatningen, så den bliver udbetalt, indtil modtageren fylder 21 år.

Andre personer end stedbørn, der får tilkendt en erstatning for tab af forsørger, kan få den løbende ydelse udbetalt som en engangserstatning. Erstatning vil normalt være 5 procent af afdødes årsløn.

For at vi kan afgøre, om en person har ret til en erstatning for tab af forsørger, selvom denne hverken er afdødes barn, adoptivbarn eller stedbarn, vil vi hente oplysninger om:

  • Alder

  • Økonomiske forhold

  • Omfanget af afdødes forsørgelse af vedkomne eller andre