Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efterladte ægtefæller, samlevere eller registrerede partnerne til afdøde har ret til et overgangsbeløb. Beløbet er et engangsbeløb og udgør 169.000 kr. i 2019. Beløbet reguleres hvert år.

Der er følgende krav til udbetalingen af overgangsbeløbet:

  • Hvis pågældende var gift eller levede i et registreret parforhold, da arbejdsskaden skete, skal de også have levet sammen på tidspunktet for dødsfaldet.

  • Hvis pågældende først blev gift eller registreret efter, at arbejdsskaden indtrådte, skal de have været gift eller levet i registreret parforhold i mindst 2 år før dødsfaldet. Derudover skal pågældende have levet sammen på tidspunktet for dødsfaldet.

  • Hvis pågældende ikke var gift eller levede i registreret parforhold, da arbejdsskaden skete, men i stedet var samlevende, skal de have levet i et ægteskabslignende forhold i 2 år forud for dødsfaldet

Hvis afdøde hverken efterlader sig en ægtefælle, en samlever eller en registreret partner, kan vi give overgangsbeløbet til en anden person, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

De særlige omstændigheder kunne for eksempel være:

  • At afdøde boede sammen med og forsørgede sine forældre

  • At afdøde havde boet sammen med sin samlever i 1½ år, og at der var fællesbørn

Undersøgelse af sagen

For at vi kan afgøre, om en person har ret til et overgangsbeløb, undersøger vi følgende:

  • Om personen og afdøde var gift eller levede i registreret parforhold og fra hvornår

  • Om personen og afdøde boede sammen og hvor længe

  • Om afdøde betalte daglige udgifter for mindreårige børn

  • Om der på anden både var en økonomisk afhængighed mellem personen og afdøde