Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En efterladt er måske berettiget til en særlig godtgørelse, hvis en anden person er skyld i dødsfaldet ved enten en bevidst handling eller ved grov uagtsomhed.

Erstatningen bliver udbetalt som en engangserstatning.

Betingelsen for at en efterladt kan få tilkendt en særlig godtgørelse er, at efterladte stod afdøde nær. Det vil som udgangspunkt betyde, at efterladte skal være:

  • Ægtefælle til afdøde

  • Samlever til afdøde

  • Registreret partner til afdøde

  • Mindreårigt og hjemmeboende barn af afdøde

Størrelsen af beløbet afhænger af karakteren af den handling, der var skyld i dødsfaldet, og den følelsesmæssige belastning dødsfaldet har givet efterladte.

Der kan udbetales særlig godtgørelse til flere personer, hvis der er flere personer, der stod den døde nær.

Eksempel på hvornår en efterladt kan få særlig godtgørelse

Irene var gift med Mikael, der arbejdede som politibetjent. Under en politiopgave blev Mikael overfaldet af to personer, han forsøgte at anholde. Mikael døde efterfølgende af sine kvæstelser. Irene blev tilkendt en særlig godtgørelse på 100.000 kroner på grund af den voldsomme måde, Mikael døde på.

Erstatningsansvarsloven

Det er måske også er muligt at søge erstatning via erstatningsansvarsloven.

Erstatningen søges gennem Civilstyrelsens Erstatningsnævn