Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadeloven giver dækning for en række udgifter i forbindelse med undersøgelsen og behandlingen af en arbejdsskade, men der er også en række udgifter, der ikke dækkes.

Arbejdsskadeloven dækker ikke udgifter til:

I tvivl om en udgift er dækket?

Er der tvivl om, hvorvidt en udgift er dækket, bør tilskadekomne få en forhåndsgodkendelse til udgiften fra sin arbejdsgivers forsikringsselskab. Så sikrer tilskadekomne, at han eller hun ikke selv skal dække udgiften.

Advokatregninger

Arbejdsskadeloven dækker ikke omkostninger til en advokat eller fagforening, som tilskadekomne har bedt om at hjælpe sig under sagen.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Arbejdsskadeloven dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste, i den periode tilskadekomne er syg på grund af en arbejdsskade. Det vil sige, at tilskadekomne ikke får dækket den løn, han eller hun mister i en eventuel sygdomsperiode.

Tilskadekomne kan eventuelt få dækket tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven.

Hvis vi har bedt tilskadekomne om at gå til læge, dækker arbejdsskadeloven tabt arbejdsfortjeneste i det tidsrum, tilskadekomne er væk fra arbejdet på grund af lægeundersøgelsen. Læs mere - udgifter under sagens behandling.

Godtgørelse for svie og smerte

Efter arbejdsskadeloven kan vi ikke give tilskadekomne penge for svie og smerte.

Der kan eventuelt søges godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarsloven.

Godtgørelse for tort

Efter arbejdsskadeloven kan tilskadekomne ikke få godtgørelse for tort.

Godtgørelse for tort kan muligvis søges efter erstatningsansvarsloven.

Det kan for eksempel være, hvis der er begået vold mod tilskadekomne under særligt krænkende omstændigheder.

Udgifter til transport til og fra arbejde

Efter arbejdsskadeloven kan tilskadekomne ikke få dækket ekstra omkostninger til transport mellem sin bopæl og arbejdsplads, som tilskadekomne eventuelt måtte have for at passe sit sædvanlige arbejde i en periode efter arbejdsskaden (for eksempel udgifter til taxi).

Udgifter betalt af arbejdsgiveren

De udgifter, arbejdsgiver har haft i forbindelse med en arbejdsskade, dækkes ikke af arbejdsskadeloven. Det gælder for eksempel ødelagte arbejdsredskaber eller udgifter til en vikar på grund af skaden.

Udgifter til visse behandlinger

Vi dækker kun udgifter til visse former for medicin og behandling, som er nødvendig for at opnå den bedst mulige helbredelse af arbejdsskadens følger.

Det er ikke muligt at få dækket udgifter til:

  • Afspænding (dækkes kun, hvis det er et led i en anden behandling, som arbejdsskadeloven dækker)

  • Alternativ behandling i form af eksempelvis zoneterapi, kinesiologi, naturmedicin med videre

  • Behandling som alene har en midlertidig symptomlindrende effekt

  • Behandling på private hospitaler og klinikker, medmindre der er tale om en behandling, der ikke kan foretages på et af landets offentlige sygehuse

  • "Blød" laserbehandling (dækkes kun, hvis det er led i en behandling hos en fysioterapeut/kiropraktor)

  • Genoptræning af hjerneskadede, da det ikke har en varig helbredende effekt

  • Gymnastik og styrketræning, herunder mensendieck-gymnastik og sekvenstræning (dækkes kun, hvis det indgår i en anden behandling, som vi betaler for)

  • Massage (dækkes kun, hvis det er led i øvrig behandling hos en fysioterapeut)

  • Svømning (dækkes kun, hvis der er tale om svømning i særligt opvarmet vand, og hvis svømning er lægeligt ordineret som et nødvendigt led i en behandling)

Ting, der er ødelagt

Arbejdsskadeloven dækker ikke ødelagt tøj, ødelagte ure med videre. Loven dækker heller ikke ekstraudgifter til vask og rensning af tøj som følge af en arbejdsskade.

Det er dog muligt, at få dækket udgifter til personlige hjælpemidler (eksempelvis briller, proteser eller kørestole), der er blevet beskadiget på grund af arbejdet.

Hjemmehjælp med mere

Hjemmehjælp, hjemmesygepleje, rengøringshjælp og havehjælp med videre er ikke en nødvendig del af en behandling. Derfor dækker arbejdsskadeloven ikke den slags udgifter. Det samme gælder udgifter til almindelige husholdningsartikler.

Arbejdsskadeloven dækker heller ikke udgifter til ombygninger i hjemmet eller for eksempel højere udgifter til opvarmning i hjemmet.

Tilskadekomne kan eventuelt henvende sig til kommunen, der kan dække visse udgifter efter den sociale lovgivning.

Denne side er senest ændret den 20. juli 2016