Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag man ønsker at få genoptaget.
De tre hovedområder er:

Sådan beder du om genoptagelse

Du kan som fuldmagtshaver bede os om at genoptage tilskadekomnes sag pr brev, ved at ringe til os eller ved at sende os en e-post. Hvis du ikke er fuldmagtshaver skal tilskadekomne selv kontakte os.

For at vi hurtigst kan komme i gang med at behandle din genoptagelse, vi vil anbefale, at du bruger vores online-blanket til genoptagelse. Den finder du her:

Når du bruger blanketten, kan vi hurtigere begynde at behandle genoptagelsen, da blanketten hjælper til, at vi får de oplysninger, vi skal bruge i første omgang.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at det i anmodningen om genoptagelse bliver forklaret, hvilke nye oplysninger, der er i sagen, eller hvilke fejl eller mangler der er afgørelsen.

Nye oplysninger kan for eksempel være, at tilskadekomne er blevet undersøgt af en speciallæge, som har konstateret en forværring.

Hvis ikke vi ikke i genoptagelsesanmodningen bliver gjort opmærksom på, at der er nye oplysninger, vil vi afvise at genoptage sagen.

Forældelse

Alle sager falder under en generel frist for forældelse på 30 år.

Klagemuligheder

Hvis vi genoptager en sag, træffer vi en ny afgørelse. Den nye afgørelse kan ankes.

Hvis vi afviser at genoptage en sag, kan afvisningen ankes.

Vi kan i nogle tilfælde genoptage en sag af os selv. Hvis det sker, kan genoptagelsen ikke ankes, men det er stadig muligt at anke den afgørelse, vi kommer frem til i forbindelse med genoptagelsen.

Denne side er senest ændret den 06. januar 2016