Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.

For eksempel hvis en tømrer får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Eksempelvis hvis en tilskadekommen får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal en skade anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Her er de to overordnede:

  • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark
  • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde - eller de forhold som arbejdet foregår under

Der kan være en række undtagelser til de to betingelser - for eksempel i forbindelse med redning af menneskeliv, vennetjenester og arbejde i udlandet.

Det gør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager en anmeldelse, vurderer vi, om sagen skal behandles som en ulykke eller en erhvervssygdom. Derefter begynder vi at indhente de nødvendige oplysninger.

Vi skal normalt bruge oplysninger fra tilskadekomne, arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden.

Hvis der er tvivl om hændelsen eller påvirkningerne, kan vi høre vidner eller andre i sagen.

Afgørelsen og erstatning

Når vi har tilstrækkeligt med oplysninger, træffer vi en selvstændig afgørelse, som fortæller, at skaden er anerkendt enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Herefter træffer vi en afgørelse, der fortæller, om skaden giver ret til erstatning.

Hvis tilskadekomne (eller fuldmagtshaver) er utilfreds med vores afgørelse, kan man klage til Ankestyrelsen.

Denne side er senest ændret den 30. december 2019