Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

For at sikre, at en fuldmagt bliver oprettet korrekt, anbefaler vi, at fagforeninger bruger vores online-blanket som findes her:

Fuldmagten har en række forskellige fuldmagtskoder, som hver især giver forskellige rettigheder til fuldmagtshaveren.

Der skal sættes kryds ud for den fuldmagtskode, som tilskadekomne ønsker at fuldmagtshaver skal have.

Hvis fagforeningen ikke skal indtræde som fuldmagtshaver, men kun ønsker aktindsigt sættes kryds i feltet ”Fuldmagt til aktindsigt”.

Det er vigtigt, at navnet på fuldmagtshaveren, fagforeningens adresse, afdeling og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kode også anføres i fuldmagten. Herved sikrer vi, at al post bliver sendt til den rigtige person og adresse.

Hvad er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kode?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kode er en reference til vores elektroniske sagsbehandlingssystem, som indeholder navn og adresse på alle de forbund/afdelinger, vi har registreret.

Koderne starter med bogstaverne FF, efterfulgt af et tal og en skråstreg og endnu et tal - eksempelvis FF17/01.

FF angiver, at der er tale om et fagforbund. Tallet inden skråstregen refererer til forbundet - eksempelvis Dansk Metal. Tallet efter skråstregen refererer til forbundsafdelingen.

Hvis der er tvivl om, hvilke koder der skal anvendes, kan fagforeningen rette henvendelse til Lene Baltzer Petri, Digital udvikling og support (DUS). Tlf. 72 20 60 00 eller via e-mail aes@atp.dk. I e-mailen skrives att. Lene Baltzer Petri.

Ved adresseændringer eller ophør af afdelinger

Når fagforeningen flytter adresse eller ophører, kan fagforeningerne rette henvendelse til Lene Baltzer Petri, Digital udvikling og support (DUS). Tlf. 72 20 60 00 eller via e-mail aes@atp.dk. I e-mailen skrives att. Lene Baltzer Petri. Hun vil så sørge for at rette adresserne i sagsbehandlingssystemet.

Ved ændringer eller ophør af fuldmagt

Hvis en fagforening ophører som fuldmagtshaver, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring have skriftlig besked.

Brevet sendes til det det team, som behandler arbejdsskadesagen. Teamet vil så give besked til tilskadekomne og tidligere fuldmagtshaver, når ændringerne er registreret i sagsbehandlingssystemet.

Hvis der indtræder en ny fuldmagtshaver, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring have en ny fuldmagt.

Den nye fuldmagt og brevet om ophør af den tidligere fuldmagt sendes til det team, som behandler arbejdsskadesagen.

Teamet vil så give besked til tilskadekomne, tidligere og nye fuldmagtshaver, når ændringerne er registreret i sagsbehandlingssystemet.

Ændringer af fuldmagtstypen

Hvis tilskadekomne ønsker, at fuldmagtstypen skal ændres til en anden - eksempelvis fra fuldmagtshaver (kode 21) til partsrepræsentant (kode 31), skal fagforeningen indsende en ny fuldmagt.

Når du indsender den nye fuldmagt, skal du samtidig gøre opmærksom på, at det drejer sig om en ændring af fuldmagtstypen.

Hvis fagforeningen overlader sagen til en advokat

Nogle gange vælger fagforeninger at lade en advokat føre deres medlems sag.

Hvis vi får besked om, at det sker, vil vi oprette advokaten med den samme fuldmagtskode, som fagforeningen har. Med mindre vi får besked om, at advokaten skal have en anden fuldmagtskode.

Hvis en advokat indtræder som fuldmagtshaver, betyder det, at fagforeningen ved samme lejlighed bliver slettet som fuldmagtshaver i sagen, idet der kun kan være én fuldmagtshaver på sagen ad gangen.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem navnet på fuldmagtshaver i fuldmagten og i følgebrevet

Hvis fagforeningen indsender en fuldmagt og en følgeskrivelse med forskellige navne på fuldmagtshaver, opretter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den person, der er anført i fuldmagten.

Hvis det viser sig, at fuldmagtshaver bør være den person, som er anført i følgeskrivelsen, må fagforeningen indsende en ny fuldmagt med det navn, som er anført i følgeskrivelsen.

Det skyldes, at vi opretter det navn, som tilskadekomne har skrevet under på i fuldmagten.

Denne side er senest ændret den 06. januar 2016