Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den tilskadekommen er part i sin sag, og kan på et hvilket som helst tidspunkt i sagsforløbet få en kopi af de oplysninger, der er i sagen.

Tilskadekomne kan også følge med i sin sag på nettet ved hjælp af ”Se sag”. Her kan tilskadekomne også give andre adgang til at se sin sag.

For at vi kan undersøge sagen bedst muligt, er det vigtigt, at tilskadekomne svarer på vores spørgsmål og går til de lægeundersøgelser, vi beder om.
Tilskadekomne kan få dækket de nødvendige omkostninger, når vi sender han eller hende til undersøgelser.

Er der ekstra oplysninger til en sag, som tilskadekomne ønsker at give os, kan den tilskadekomne eller sagens parter bede om at få sagen udsat, mens de får fat i oplysningerne. Vi vil typisk udsætte sagen i 14 dage, før vi træffer en afgørelse.

Tilskadekomne eller fuldmagtshaver kan på ethvert tidspunkt bede os om at standse behandlingen af en sag. Vi skal blot have besked om det skriftligt.

Før vi træffer en afgørelse i sagen, sender vi sagens parter kopier af de oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, og som vi mener, parterne ikke kender i forvejen. Vi beder samtidig om kommentarer til oplysningerne.

Hvis vi har brugt en af vores lægekonsulenter ved vurderingen af en sag, kan tilskadekomne eller fuldmagtshaver, efter afgørelsen er truffet, bede om at se vores lægekonsulents udtalelse.

Klagemuligheder

Sagens parter kan klage over vores afgørelser og sagsbehandlingen.

Genoptagelse

Er der nye oplysninger til en sag, kan tilskadekomne eller fuldmagtshaver bede om genoptagelse.

Læs mere

Denne side er senest ændret den 09. februar 2016