Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når du klager over en afgørelse, gør vi følgende:

Genvurdering

Når vi modtager en klage over en af vores afgørelser, tager vi stilling til, om vi vil ændre (genvurdere) vores afgørelse.

Hvis der bliver klaget over direkte fejl ved vores afgørelse, skal vi genvurdere sagen.

Hvis det derimod er skønnet i vores afgørelse, der bliver klaget over, kan vi ikke selv ændre det. Vi sender derimod sagen videre til Ankestyrelsen.

Eksempler på klager over skøn i en afgørelse

  • I vores afgørelse har vi vurderet, at Franks ulykke har medført et mén på 5 procent. Frank mener, at ménet er 8 procent
  • I vores afgørelse har vi vurderet, at Anders' ulykke har medført et midlertidigt tab af erhvervsevne på 30 procent. Anders mener selv, tabet er på 40 procent

Eksempler på direkte fejl

  • I vores afgørelse har vi afvist en sag med den begrundelse, at Ole var selvstændig og ikke havde tegnet forsikring. Det viser sig, at Ole ikke var selvstændig, men ansat i sit eget anpartsselskab og dermed omfattet af arbejdsskadesikringsloven
  • I vores afgørelse har vi trukket fra i Karens erstatning på grund af en tidligere skade i venstre knæ. Det viser sig efterfølgende, at Karen ikke tidligere har haft en skade i venstre knæ

Klagebehandlingstid

Inden for fire uger efter klagefristen skal vi tage stilling til, om vi vil ændre eller fastholde vores afgørelse. De fire uger løber fra det tidspunkt, hvor klagefristen udløb.

Hvis vi ikke kan overholde fristen, får du et brev om årsagen til forsinkelsen.

Hvis det er nødvendigt at indhente nye oplysninger eller at afvente oplysninger fra dig eller din partsrepræsentant, vil fristen blive forlænget.

De fire uger løber så fra tidspunktet, hvor vi modtager disse oplysninger eller kommentarer til sagen.

Hvis vi ikke kan ændre vores afgørelse eller give dig ret i din klage, sender vi sagen og vores begrundelse til Ankestyrelsen.

Ny afgørelse

Hvis vi kan give dig helt eller delvist ret i din klage, træffer vi en ny afgørelse. Men først skal vi sende de oplysninger i klagen, der har fået os til at ændre vores afgørelse, ud til sagens parter. De har så mulighed for at komme med kommentarer til oplysningerne (partshøring).

Hvis vi træffer en ny afgørelse, træder den i stedet for den oprindelige afgørelse, og du har igen mulighed for at klage over afgørelsen.

Hvis der bliver klaget over den nye afgørelse, sender vi sagen direkte til Ankestyrelsen, da vi ikke kan genvurdere den ændrede afgørelse.