Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vil du klage over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, anbefaler vi, at du benytter vores digitale klageformular, da vi på den måde sikrer, at vi får alle de oplysninger, vi skal bruge.

Du kan også ringe eller skrive til os. Husk blot at oplyse dit sagsnummer (j.nr.) og hvilken afgørelse, du ønsker at klage over. Brug evt. vores klageskabelon (PDF), der kan udfyldes på din computer, men skal underskrives i hånden.

Når klageskabelonen er printet og underskrevet, skal du sende den med almindelig post til:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Klagefrist

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest fire uger efter, du har modtaget vores afgørelse.