Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sagsbehandlingstid

Vi kan ikke sige på forhånd, hvor lang tid det tager at behandle din sag.

Det afhænger af, hvor alvorlig din skade er.

8 måneder
er vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

(Gennemsnit for 2019)
82 procent
af vores nye sager bliver afgjort inden for 1 år.

(Gennemsnit for 2019)
Sagsbehandlingstiden skal ned

Derfor arbejder vi med flere forskellige initiativer:

Vi arbejder med at optimere de forskellige dele af vores sagsbehandling.

Vi arbejder med at modernisere vores sagsbehandlingssystem.

De forskellige afgørelser

Når vi har behandlet din arbejdsskadesag, får du en afgørelse.

Vi behandler alle sager efter reglerne i arbejdsskadeloven.

Her kan du se de forskellige afgørelser, du kan få fra os.

Ikke anerkendt som arbejdsskade
Udgør ca. 60 pct. af vores sager
I gennemsnit er sagsbehandlingstiden 5 måneder

(Gennemsnit for 2019)

Når en anmeldt skade eller sygdom ikke bliver anerkendt som en arbejdsskade, er det fordi betingelserne for anerkendelse i arbejdsskadeloven ikke er opfyldt. Det betyder ikke, at vi tvivler på, om man er kommet til skade eller er syg.

LukLæs mere
Anerkendt uden erstatning
Udgør ca. 18 pct. af vores sager
I gennemsnit er sagsbehandlingstiden 9 måneder

(Gennemsnit for 2019)

For mange anerkendte sager gælder, at der ikke er grundlag for at give erstatning. Det er fx, når skaden ikke har givet varige mén, og man kan tjene det samme som før skaden.

LukLæs mere
Anerkendt med mén
Udgør ca. 18 pct. af vores sager
I gennemsnit er sagsbehandlingstiden 12 måneder

(Gennemsnit for 2019)

Man kan få godtgørelse for mén, hvis sagen er anerkendt, og man har permanente helbredsgener på grund af skaden. Man kan få godtgørelse, når det varige mén er på mindst 5 pct.

LukLæs mere
Anerkendt med mén og erhvervstab
Udgør ca. 4 pct. af vores sager
I gennemsnit er sagsbehandlingstiden 22 måneder

(Gennemsnit for 2019)

Når arbejdsskaden er så alvorlig, at den har permanent betydning for helbredet og arbejdsevnen, kan man få erstatning for mén og tab af erhvervsevne.

Man kan få godtgørelse for mén, hvis sagen er anerkendt, og man har permanente helbredsgener på grund af skaden. Man kan få godtgørelse, når det varige mén er på mindst 5 pct.

Man kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis sagen er anerkendt, og hvis arbejdsskaden betyder, at man ikke kan tjene det samme som før. Man kan få erstatning, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 pct.

LukLæs mere
Sådan fordeler sagerne sig

Hvert år behandler vi ca. 50.000 sager.

Her kan du se, hvordan sagerne fordeler sig (i gennemsnit).

Hvad sker der, når du får en arbejdsskade?

Her kan du se hvordan det typisk foregår, når vi behandler en arbejdsskade.

Du kommer ud for en ulykke på dit arbejde eller bliver syg på grund af dit arbejde
Din skade bliver anmeldt

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din arbejdsulykke til sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet behandler selv de mindre alvorlige ulykker. Hvis din ulykke er mere alvorlig, sender de sagen videre til os i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det betyder, at mange ulykker slet ikke anmeldes til os, men klares af forsikringsselskabet.

Din læge eller speciallæge har pligt til at anmelde direkte til os, hvis du har fået en sygdom, der kan skyldes dit arbejde (en erhvervssygdom).

Hvad skal du gøre? Normalt skal du ikke selv gøre noget for at anmelde din skade. I helt særlige tilfælde kan du selv eller andre anmelde din arbejdsskade direkte til os.

AES begynder at behandle din sag

Når AES modtager anmeldelsen, sender vi et kvitteringsbrev til dig i din e-Boks.

Hvad skal du gøre? Du behøver ikke at gøre noget. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle sagen, skal du give os besked om det.

Vi indsamler oplysninger om, hvad der er sket

Allerførst skal vi undersøge, om din ulykke eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Det gør vi ved at indsamle oplysninger om, hvordan skaden eller sygdommen er opstået. Fx spørger vi din arbejdsgiver og din læge – og normalt sender vi også dig et spørgeskema, du skal svare på.

Først når vi har alle oplysningerne, kan vi vurdere, om din ulykke eller sygdom, kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvad skal du gøre? Du skal svare på spørgeskemaet og sende det til os hurtigst

Sagens parter giver sine kommentarer

Når vi har indsamlet oplysningerne, skal du, din arbejdsgivers forsikringsselskab og nogle gange din arbejdsgiver have mulighed for at give sine kommentarer til sagens oplysninger (det kaldes en partshøring).

Vi afgør, om din ulykke eller sygdom er en arbejdsskade

Nu ser vi samlet på sagens oplysninger og træffer en afgørelse om, hvorvidt din ulykke eller sygdom kan anerkendes som er en arbejdsskade.

For at en ulykke eller sygdom kan være en arbejdsskade, skal den opfylde betingelserne i arbejdsskadeloven.

Hvad skal du gøre? Du behøver ikke at gøre noget.

Sagen kan ikke anerkendes

Du får en afgørelse fra os med en begrundelse for, hvorfor din sag ikke kan anerkendes.

Hvis din sag ikke kan anerkendes betyder det, at din ulykke eller sygdom ikke opfylder lovens betingelser for til at være en arbejdsskade.

Det betyder ikke, at vi ikke tror på, at du har været udsat for en ulykke eller er blevet syg.

60 pct af de ulykker eller sygdomme, der bliver anmeldt til os, bliver ikke anerkendt som arbejdsskader, fordi lovens betingelser ikke er opfyldt.

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den. Fristen for at klage er normalt 4 uger.

Eller
Vi vurderer, at du har en arbejdsskade

Du får en tilsendt vores afgørelse.

Vi begynder samtidig at undersøge, om du skal have erstatning på grund af din arbejdsskade.

Hvad skal du gøre? Du behøver ikke gøre noget, før du hører fra os.

Vi indsamler oplysninger, når din helbredstilstand er stabil

Vi kan først vurdere dit varige mén, når din behandling er afsluttet og din arbejdsskade ikke udvikler sig mere – dvs. hverken bliver værre eller bedre. I nogle tilfælde kan det tage længere tid fx ved hjernerystelse eller efter en operation.

Det tager typisk seks til ni måneder, før en skade er stabil. Du får et brev, hvis vi udsætter din sag, mens vi venter på, at din tilstand bliver stabil.

Når din tilstand er stabil, henter vi nye oplysninger fra din læge og eventuelt en speciallæge. Vi kan fx bede dig om at få udfyldt en lægeerklæring, eller vi henter oplysninger fra de læger eller hospitaler, som har behandlet dig.

Hvad skal du gøre? Du skal huske at fortælle os, hvis du skal til undersøgelse eller opereres – vi får nemlig ikke automatisk besked.

Vi afgør din godtgørelse for varigt mén

Du får en afgørelse, når vi har vurderet dit varige mén. I afgørelsen står der, om du skal have godtgørelse for dit varige mén.

Man kan få godtgørelse for mén, hvis man har permanente helbredsgener på grund af skaden, og det varige mén er på mindst 5 pct.

Det betyder, at du godt kan få anerkendt en arbejdsskade uden at få godtgørelse (hvis dit mén er under 5 pct).

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den.

Vi indsamler oplysninger om din jobsituation før og efter arbejdsskaden

Hvis din skade er så alvorlig, at du ikke kan tjene det samme som før på grund af arbejdsskaden, indsamler vi forskellige oplysninger om din løn og dine arbejdsopgaver før og efter skaden.

Vi henter oplysninger fra dig og din(e) arbejdsgiver(e) og måske fra kommunen, hvis du fx er sygemeldt.

Hvad skal du gøre?Du skal huske at fortælle os, hvis din jobsituation ændrer sig. Det kan fx være du får et nyt arbejde, begynder på en uddannelse eller får et fleksjob.

Vi afgør din erstatning for tab af erhvervsevne

Du får en afgørelse, når vi har vurderet dit tab af erhvervsevne. I afgørelsen står begrundelsen for, om du skal have erstatning for tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.

Man kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden betyder, at man ikke kan tjene det samme som før. Man kan få erstatning, når erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 pct.

Hvis konsekvenserne af din arbejdsskade ikke er helt afklaret, kan vi træffe en midlertidig afgørelse. Det kan være tilfældet, hvis du har et midlertidigt fleksjob, er i arbejdsprøvning eller i gang med revalidering.

Du får en endelig afgørelse, når det er klart, hvad arbejdsskaden betyder for din jobsituation. Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager.

I ca. 4 pct. alle de sager, der anmeldes til os, ender borgeren i en jobsituation, hvor man skal have erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvad skal du gøre? Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, kan du klage over den. Fristen for at klage er normalt 4 uger.