Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her kan du se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvilken type afgørelse du ender med at få. De mest komplicerede sager om tab af erhvervsevne kræver fx, at vi indhenter flere oplysninger, og derfor tager sagsbehandlingen længere tid. Da sagsbehandlingstiderne er gennemsnit, er det muligt, at din sag ender med at blive afgjort både hurtigere og langsommere end de angivne tider i nedenstående skema.

Sagstype  Sagsbehandlingstid 2016 (gennemsnit)  Sagsbehandlingstid efter 1. halvår 2017 (gennemsnit)
Alle arbejdsskader  Ca. 9 mdr.  Ca. 9 mdr.
Afviste sager  Ca. 6 mdr.          Ca. 6 mdr
Anerkendt uden erstatning  Ca. 11 mdr.  Ca. 11 mdr.
Anerkendt med mén  Ca. 15 mdr.  Ca. 15 mdr.
Anerkendt med mén og erhvervsevnetab  Ca. 28 mdr.  Ca. 30 mdr.

 

Sagsbehandlingstiden er steget

Sagsbehandlingstiden er steget sammenlignet med 2015. Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ophobet en mængde af ældre sager, som vi er nødt til at afvikle sideløbende med alle nye sager. Vi forventer, at denne bunke af ældre sager vil være afsluttet i 2018.

Derudover har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring igangsat en række initiativer, der skal sikre, at vi træffer korrekte og forståelige afgørelser. Denne kvalitetssikring kræver flere skridt i den enkelte sag og derfor længere sagsbehandlingstid.

Særligt om sager vedrørende tab af erhvervsevne

Sagsbehandlingstiden er steget for alle sager, men særligt for de mest komplicerede sager vedrørende tab af erhvervsevne. Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i øjeblikket har flere sager om tab af erhvervsevne, end vi kan nå at behandle. Vi afgør sagerne så hurtigt, vi kan og beklager meget de gener, den lange sagsbehandlingstid medfører for dig.   

Har du fået et brev om sagsbehandlingstiden i din sag?

Hvis du eller forsikringsselskabet har spurgt til, hvor lang tid, der vil gå, før du får en afgørelse, har vi sendt dig og forsikringsselskabet et brev, hvor der står hvor lang sagsbehandlingstid, vi forventer i din sag. Det er ikke det samme, du kan se her, hvor vi angiver vores forventninger til de gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Denne side er senest ændret den 01. juli 2017