Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fastsættelse af mén ved allergi for udbredt forekommende stoffer

Arbejdsskadestyrelsens praksis nr. 2014-03


Méntabellens punkt G.1.3 – Allergi over for udbredt forekommende stoffer

Arbejdsskadestyrelsens praksis for fastsættelse af mén ved allergi for udbredt forekommende stoffer efter méntabellens punkt G.1.3

Emne
Efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel punkt G.1.3 fastsættes et mén på 5 procent ved allergi over for udbredt forekommende stoffer, for eksempel nikkel, krom, formaldehyd, gummitilsætningsstoffer og latex. Samtidig allergi over for flere stoffer adderes ikke. Mén efter dette punkt på fortegnelsen kan adderes til andet mén, jf. reglen om multible skader.

Arbejdsskadestyrelsen har på et møde med styrelsens arbejdsmedicinske lægekonsulenter og hudlæger drøftet praksis for anvendelse af méntabellens punkt G.1.3.

Méntabellens punkt G.1.3 er efter sin ordlyd ikke udtømmende. Efter arbejdsskadestyrelsens praksis er der imidlertid som udgangspunkt ikke tidligere fastsat mén efter dette punkt for allergi overfor almindelige allergener, som ikke er oplistet i punktet.

Affødt af behandlingen af konkrete sager vil styrelsen fremadrettet anvende méntabellens punkt G.1.3 også i sager om allergi over for konserveringsmidlerne methylisothiazolinon (MI) og methylchloroisothiazolinone (MCI) kurvblomst samt parfume, som i dag må anses som udbredt forekommende stoffer.

Méntabellens punkt G.1.3 vil blive ajourført ved førstkommende ændring af tabellen.

Nøgleord
Mén, Allergi, konserveringsmidler, kurvblomst, parfume

Generelt
Den nye praksis anvendes ved fremtidige afgørelser. Da méntabellens punkt G.1.3 efter sin ordlyd ikke er udtømmende, kan der efter en konkret vurdering gives godtgørelse for varigt mén ved allergi over for andre stoffer end oplistet under punktet i forbindelse med genoptagelse af tidligere afgjorte sager.

 

Denne side er senest ændret den 19. marts 2015