Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Historiske bekendtgørelser

Nr. Dato Bekendtgørelse
1 02-01-2012 Bekendtgørelse for 2012 om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
1 02-01-2013 Bekendtgørelse om betaling i 2013 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
1 06-01-2015 Bekendtgørelse om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
2 04-01-2011 Bekendtgørelse for 2011 om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
3 05-01-2009 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling i 2009, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
9 05-01-2005 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
10 05-01-2006 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
17 03-01-2008 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling i 2008, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
17 09-01-2014 Bekendtgørelse om betaling i 2014 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
29 13-01-2010 Bekendtgørelse for 2010 om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
35 23-01-2004 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
40 18-01-2001 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
40 27-01-2004 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring
75 23-01-2007 Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
121 26-02-2001 Bekendtgørelse om årsregnskab for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
158 04-03-1998 Bekendtgørelse om forsikring efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade for personer, der er optaget i døgnophold i boformer m.v. under lov om social service
198 25-02-2015 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
199 25-02-2015 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015
333 15-03-2007 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
409 09-05-2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for 2012 om betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen
440 29-05-2009 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra 1. juli 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere
449 08-06-2009 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli 2007
586 21-06-2001 Bekendtgørelse om behandling af klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser
603 14-06-2007

Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

678 20-06-2007 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2007 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere
689 26-06-2012 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
710 26-06-2012
743 03-07-2009 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
831 07-10-2003 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
848 07-09-2009 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
903 23-06-2016 Bekendtgørelse om betaling i 2016 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
918 18-11-2002 Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme
931 05-11-2003 Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker
950 26-11-2003 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen
951 26-11-2003 Bekendtgørelse om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser
952 26-11-2003 Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.
989 19-10-2005 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2006 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
990 12-10-2012 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
991 12-10-2013 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2013 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
997 20-10-2005 Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker
1017 29-10-2009 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2010 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1018 12-10-2011 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2012 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
1022 30-10-2009 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2010 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere
1033 22-10-2004 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1047 21-10-2008 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere
1047 23-10-2006 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1050 23-10-2008 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2009 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1068 11-12-2003 Bekendtgørelse om regler for omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1069 11-12-2003 Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
1071 11-12-2003 Bekendtgørelse om arbejdsgivernes betaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
1072 11-12-2003 Bekendtgørelse om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
1105 30-11-2011 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2012 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1114 10-10-2014 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1151 26-09-2013 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2014 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1156 30-10-2017 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018
1157 30-10-2017 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1187 17-12-2002 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
1188 20-10-2015 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016
1202 10-10-2013 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2014 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
1215 26-10-2010 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2011 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1220 28-10-2010 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2011 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
1220 30-10-2015 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2016 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1237 27-11-2017 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1221 28-10-2010 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
1232 27-10-2018 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1233 27-10-2018 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019
1241 23-10-2007 Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1263 26-10-2007 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2008 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere
1273 28-10-2016 Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1275 04-12-2014 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
1275 28-10-2016 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2017
1358 22-12-2011 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2012 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere
1403 22-12-2011 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
1410 03-12-2018 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1590 13-12-2007 Bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik
1604 09-11-2016 Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
1657 22-12-2017 Bekendtgørelse om betaling i 2018 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
1663 15-12-2015 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015
1664 15-12-2015 Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016
1695 20-12-2018 Bekendtgørelse om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
1696 21-12-2016 Bekendtgørelse om betaling i 2017 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Denne side er senest ændret den 01. januar 2019