Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Med virkning fra 1. april 2014 foretages følgende reguleringer:

 1. Lov om erstatning til besættelsestidens ofre,

  jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013:

  Oprindelige beløb for løbende renter forhøjes med 3.867,91 pct.

  Erstatningen for invaliditet sammenholdt med modtagerens øvrige indtægt kan maksimalt udgøre 507.912 kr. årligt.

  Erstatningen til efterladte ægtefælle/samlever sammenholdt med modtagerens øvrige indtægt kan maksimalt udgøre 317.448 kr. årligt.

  Begravelseshjælp for dødsfald indtruffet 1. januar 2014 og senere udgør 12.280 kr.

 2. Krigsulykkesforsikringsrenter til søfolk og disses enker,

  jf. Handelsministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1958 sammenholdt med lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995:

  Oprindelige beløb for løbende renter forhøjes med 3.867,91 pct.

Denne side er senest ændret den 18. marts 2014