Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.


I henhold til aftaler mellem Arbejdsskadestyrelsen/Moderniseringsstyrelsen og Den Almindelige Danske Lægeforening udgør satserne for honorering af lægeerklæringer udfærdiget på autoriserede blanketter pr. 1. april 2014:


1. Anmeldelse af erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse 204 kr.


2. Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader 537 kr.


3. Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I 556 kr.


4. Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest 1.112 kr.


5. Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger 1.112 kr.


6. Funktionsattest ASK 220 Øje 1.112 kr.


7. Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals 1.112 kr.


8. Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg 1.112 kr.


9. Funktionsattest ASK 280 Brok 1.112 kr.


10. Funktionsattest ASK 290 Hørelse 1.112 kr.

  • tillæg for nyoptaget toneaudiometri 277 kr.

  • tillæg for nyoptaget taleaudiometri 277 kr.

  • tillæg for nyoptaget stapediusrefleksmåling 139 kr.

11. Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm 1.112 kr.


12. Funktionsattest ASK 320 Albueled 1.112 kr.


13. Funktionsattest ASK 330 Underarm 1.112 kr.


14. Funktionsattest ASK 340 Håndled 1.112 kr.


15. Funktionsattest ASK 350 Fingre 1.112 kr.


16. Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben 1.112 kr.


17. Funktionsattest ASK 420 Knæled 1.112 kr.


18. Funktionsattest ASK 430 Underben 1.112 kr.


19. Funktionsattest ASK 440 Fodled 1.112 kr.


Satserne ovenfor gælder også ved administrationen af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Satsen for den i lovens § 20 nævnte lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udgør uændret 175 kr. pr. 1. april 2014.


Satserne ovenfor er alle opgivet eksklusive moms.

Denne side er senest ændret den 25. marts 2014