Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er etableret som en ny selvejende institution under ATP fra 1. juli 2016. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansvar for de opgaver, Arbejdsskadestyrelsen havde før. Behandlingen af arbejdsskader, private erstatningssager og øvrige sager fortsætter uændret.

Etableringen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 1. juli 2016 har ikke betydning for behandlingen af de enkelte sager. Som borger eller professionel aktør skal man derfor ikke foretage sig noget særligt.

Det fortsætter efter 1. juli 2016:

 • Arbejdsskadelovens regler for behandling af arbejdsskadesager
 • Praksis for behandlingen af sager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Borgernes rettigheder
 • Anmeldelse af arbejdsskader
 • Klagemulighederne

Det er ændret efter 1. juli 2016:

 • Arbejdsskadestyrelsen har skiftet navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og er en selvejende institution under ATP-koncernen.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fået ny hjemmeside: www.aes.dk
 • E-post skal fremover sendes til aes@aes.dk

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) varetager fra 1. juli 2016 tre hovedopgaver:

 • Sagsbehandling af arbejdsskadesager, private erstatningssager og øvrige sager fra det tidligere Arbejdsskadestyrelsen
 • Udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme fra det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
 • Opkrævning af AES-bidrag fra arbejdsgivere via Samlet Betaling

Kontaktinformation efter 1. juli:

Det tidligere Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

Telefon 7220 6000 (uændret) 
E-post aes@aes.dk (ny)
CVR: 37624780 (ny)
EAN: 5798000392519 (uændret)

Det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
Udbetaling
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Telefon 48 20 58 40 (uændret)
Mail via Digital Post på borger.dk
CVR: 37624780 (nyt)
EAN: 5790002265891 (uændret)


 • Særligt for professionelle aktører

  • Særligt for arbejdsgivere

   Anmeldelse af arbejdsskader (ulykker) skal ske på samme måde som hidtil via EASY. Der sker ingen ændringer for arbejdsgivere i forhold til behandlingen af arbejdsskadesager.

   Arbejdsgivere betaler fortsat AES-bidrag via Samlet Betaling. Læs mere på virk.dk/samletbetaling

   Se også generel information til arbejdsgivere om arbejdsskadesager her.


  • Særligt for forsikringsselskaber og selvforsikrede enheder

   Der sker ingen ændringer for forsikringsselskaber og selvforsikrede enheder i forhold til anmeldelse og behandling af sager om arbejdsulykker, hvor forsikringsselskaber og selvforsikrede enheder er part i sagen.

   Se også generel information om arbejdsskadesager til forsikringsselskaber og selvforsikrede enheder her.


  • Særligt for fagforeninger og advokater

   Der sker ingen ændringer for fagforeninger og advokater i forhold til behandling af de arbejdsskadesager, hvor fagforeninger og advokater repræsenterer borgere i deres arbejdsskadesag, og de nuværende fuldmagter i enkeltsager vil være gældende efter 1. juli 2016.

   Se også generel information om arbejdsskadesager til fagforeninger her.

    

   Der sker ligeledes ingen ændringer i behandlingen af private erstatningssager.

   Se også generel information til advokater her.


  • Særligt for kommuner

   Der sker ingen ændringer for kommunerne i forhold til behandlingen af borgernes arbejdsskadesager, ligesom regler om og administration af krav om refusion er uændrede.

   Se også generel information om arbejdsskadesager til kommuner her.


  • Særligt for læger

   Der sker ingen ændringer for læger og tandlæger i forhold til behandlingen af borgernes arbejdsskadesager. Anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) og fakturering skal ske på samme måde.

   Se også generel information til læger her.


 • Ny kontrolenhed for afgørelser om erhvervssygdomme

  • Ny kontrolenhed for afgørelser om erhvervssygdomme (klik for at folde ud)

   Der er oprettet en ny uafhængig kontrolenhed i ATP under navnet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK). AESK kontrollerer og klager over afgørelser om erhvervssygdomme.


 • Fakta

  • Fakta (klik for at folde ud)

   - Arbejdsskadestyrelsen omfatter i dag cirka 400 årsværk. Medarbejderne overdrages til ATP efter Lov om virksomhedsoverdragelse. Tjenestemænd udlånes fra staten.

   - Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kommer til at bestå af en formand og 10 øvrige medlemmer, som alle udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter.

   - ATP skal drive Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på omkostningsdækket basis

   - ATP driver i forvejen en række lovbundne ordninger, bl.a. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der nu lægges ind under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. ATP driver bl.a. også Feriekonto, Lønmodtagernes Garantifond og Udbetaling Danmark. Læs mere om ATP her.