Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Information til arbejdsgivere

I forbindelse med, at du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, er det nødvendigt, at du videregiver personoplysninger til AES.

Som arbejdsgiver har du nemlig pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden for lovens frister samt medvirke til at give oplysninger i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Hvilke oplysninger skal du videregive?
Når du anmelder en arbejdsulykke i EASY, skal du videregive oplysninger om ulykken, herunder oplysninger om hvem, der er kommet til skade, og hvordan.

Herudover har du som arbejdsgiver pligt til at sende AES de oplysninger, vi beder om i forbindelse med arbejdsskadesagen.

Det vil typisk være:

  • Ansættelseskontrakter
  • Oplysninger vedrørende sygemeldinger
  • Lønoplysninger

Hvis du allerede én gang har sendt oplysninger til os, registrerer vi dem og forventer ikke, at du fortsat opbevarer dem.

Hvilke oplysninger beder vi dig ikke om?
AES henter også en række oplysninger andre steder end hos arbejdsgiveren.

Det kan fx være:

  • Kommunale oplysninger
  • Lægelige oplysninger

Derfor forventer vi ikke, at arbejdsgivere opbevarer disse oplysninger.

Hvor længe skal du opbevare oplysninger om arbejdsskadesager?
AES behandler sagen ud fra de oplysninger, der er tilgængelige, og stiller ikke krav om, at du som arbejdsgiver opbevarer oplysninger om dine ansatte i en bestemt periode.

Det er din konkrete vurdering som arbejdsgiver, hvor længe du opbevarer oplysningerne – og derudover er det afhængig af de regler, der gælder, fx i persondataforordningen.

Skal du have databehandleraftale med AES?

Selv om du sender oplysninger om dine medarbejdere til AES, skal du ikke have en databehandleraftale med os.

Som arbejdsgiver er du dataansvarlig for de persondata om ansatte, som du ligger inde med og videregiver til AES ved anmeldelsen.

AES er dataansvarlig for de persondata, som vi modtager fra arbejdsgivere, fordi vi er forpligtet til at modtage oplysningerne som led i behandlingen af arbejdsskadesager.

Der skal ikke laves en databehandleraftale mellem to dataansvarlige.

Det er kun, hvis den ene part optræder som databehandler for den anden, at der skal være en databehandleraftale.

Hvor længe gemmer AES personoplysninger?
AES opbevarer oplysninger om tilskadekomne efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt forældelses- og arkivloven.

Denne side er senest ændret den 24. maj 2018