Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du er vidne i en arbejdsskadesag.

Hvad er personoplysninger
Dine personoplysninger er de oplysninger om dig, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) modtager eller indhenter til vores behandling af arbejdsskadesager.

Hvilke personoplysninger behandler AES om dig
AES behandler de oplysninger om dig, der er nødvendige for at kunne komme i kontakt med dig. Det er oplysninger som:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail
Normalt vil vi modtage disse oplysninger fra den tilskadekomne eller din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelsen af arbejdsskaden. Hvis vi ikke har modtaget tilstrækkelige kontaktoplysninger, vil vi selv indhente dem, fx via cpr-registeret.

Vi kan derudover få brug for oplysninger om dine arbejdsopgaver og andre arbejdsforhold, hvis du er kollega til den tilskadekomne. Dem vil vi typisk bede dig eller din arbejdsgiver om.

Hvem kan se dine personoplysninger
Når AES behandler arbejdsskadesager, videregiver vi oplysninger om vidner til sagens parter. I sager om arbejdsulykker er arbejdsgiverens forsikringsselskab part i sagen. I sager om erhvervssygdomme er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) part i sagen.
 
I visse tilfælde kan oplysninger om et vidne også videregives til den relevante arbejdsgiver.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger
AES gemmer oplysningerne om dig efter reglerne i forældelses- og arkivloven.

Hvilke rettigheder har du
Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger AES behandler om dig. Det betyder, at: 

 • du kan anmode om indsigt 
 • du kan bede om at få forkerte personoplysninger rettet eller slettet 
 • du kan gøre indsigelse mod AES’ behandling af dine personoplysninger

AES vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.
 
Har du spørgsmål om dine personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til AES’ behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os: 

AES Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 70 11 12 13 
E-mail: aes-databeskyttelse@atp.dk

Klagemulighed
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, AES behandler dine personoplysninger. Du kan se mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
 • Lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdsskadesikringsloven 
 • Databeskyttelsesloven
 • Databeskyttelsesforordningen 
Du kan se lovgrundlaget på www.retsinformation.dk og www.eur-lex.eu.