Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Erhvervssygdomsudvalget har to hovedfunktioner:

 • Udvalget vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke er omfattet af  fortegnelsen over erhvervssygdomme, men hvor der er en sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet.
  Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om den konkrete sag kan anerkendes som en arbejdsskade.
  Formålet et at sikre, at sager om sygdomme der skyldes arbejdet, bliver anerkendt, selvom de ikke står på listen.
  I sager om erhvervssygdomme, hvor der er risiko for, at den tilskadekomne dør indenfor meget kort tid, kan udvalgets formand alene vurdere den konkrete sag uden at indkalde hele udvalget til møde.

 • Erhvervssygdomsudvalget skal løbende forhandle med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om revision af fortegnelsen over erhvervssygdomme.
  Det skal sikre, at Erhvervssygdomsfortegnelsen altid tager udgangspunkt i den nyeste forskning.
  For at en sygdom kommer på listen over erhvervssygdomme, skal der være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

Udvalgets sammensætning
Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen.

Beskæftigelsesministeren udnævner formand og medlemmer. Formanden udnævnes efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og medlemmerne bliver indstillet af Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. De indstiller hver et medlem. Ud over det indstiller Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark hver to medlemmer.

Læs mere:

Bemyndigelse til formanden ved hastesager

Erhvervssygdomsfortegnelsen

Mere om erhvervssygdomme

Forskning og projekter