Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Et ph.d. projekt

Håndeksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark med cirka 900 tilfælde om året. I modsætning til en række andre erhvervsbetingede sygdomme rammer håndeksem som hovedregel yngre, erhvervsaktive personer – især kvinder. De sociale og samfundsmæssige konsekvenser er markante, idet cirka halvdelen af de personer, som bliver ramt af håndeksem, får et kronisk forløb på mere end ti år samt usikker arbejdsmarkedstilknytning.

Hvorfor nogle personer får svære symptomer og et langvarigt sygdomsforløb, mens andre har relativt få gener af sygdommen, ved man ikke i dag.

Trods indførelse af reguleringer samt lovgivning på området er antallet af nye arbejdsbetingede eksemer forblevet omtrent konstant gennem de sidste år. Dette antyder, at nye områder må inddrages i den forebyggende indsats fremover.

En række undersøgelser tyder på, at sociale og psykologiske forhold spiller en rolle for udvikling og vedligeholdelse af sygdomme. Psykosociale forholds indflydelse på sværhedsgraden af håndeksem samt arbejdsmarkedstilknytning er hidtil ubelyst.

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, om en række faktorer, herunder allergi, atopi, sygdomsvarighed, erhvervsmæssige udsættelser og psykosociale forhold, har indvirkning på sygdommens sværhedsgrad (méngrad) og på arbejdsmarkedstilknytningen.

Undersøgelsen kommer til at omfatte alle personer, der i perioden 1. juni 2001 til 1. juni 2002 får anerkendt håndeksem som en arbejdsbetinget sygdom. Data til undersøgelsen bliver dels indhentet fra Arbejdsskadestyrelsens sagsakter, dels fra de involverede borgere via et spørgeskema. Spørgeskemaet bliver første gang sendt ud umiddelbart efter fastsættelsen af méngraden og igen et år efter.

Resultaterne fra projektet vil kunne medvirke til at forebygge, at nye tilfælde af arbejdsbetingede håndeksemer opstår. Resultaterne vil også kunne supplere nuværende traditionelle forebyggelsesstrategier med nye ideer.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Dermatologisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte samt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Cand.med. Rikke Skøt er ansat som forskningsassistent til at gennemføre projektet. Tove Agner og Jeanne Duus Johansen er sammen med Bent Mathiesen vejledere på projektet. Professor Lars Iversen er projektvejleder på den sociale del af projektet.

Projektet bliver gennemført med økonomisk støtte fra Arbejdsskadestyrelsen samt flere sociale fonde. Projektet er godkendt af Københavns Universitet som ph.d.-projekt.

 

Denne side er senest ændret den 03. marts 2006