Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Henning Bjerregård Bach, Mohammad Azhar Hussain, Arbejdsmarkedspolitik, 12:2003

Dette arbejdspapir er den første afrapportering fra projektet ”Forebyggelse af afledte konsekvenser af arbejdsskader”, som Socialforskningsinstituttet gennemfører i perioden 2002-2003.

I arbejdspapiret præsenteres nøgletal om de indtrufne arbejdsskader i perioden 1995-2000, som blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og vurderet dér. Fremstillingen indeholder beskrivelse af styrelsens afgørelser vedrørende de anmeldte arbejdsskader, sagsbehandlingstider og omfanget af skadelidtes modtagelse af offentlige ydelser året forinden arbejdsskadens indtræden.

Formålet med den kommende rapportering er at undersøge, i hvilket omfang skadelidte efterfølgende modtager offentlige indkomsterstattende ydelser.

Undersøgelsen er gennemført i Forskningsgruppen for beskæftigelse og erhverv. Seniorforsker cand.oecon., ph.d. Henning Bjerregård Bach har skrevet kapitel 2, forsker cand.polit., ph.d. Mohammad Azhar Hussain har skrevet kapitel 3, mens kapitel 1 er skrevet i fællesskab.
Sekretærarbejdet er udført af forskningssekretær Dorrit Chris Nielsen.

Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsskadestyrelsen.

 

Denne side er senest ændret den 14. september 2009