Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I løbet af 1990'erne har Arbejdsskadestyrelsen udviklet en praksis, der indebærer, at mennesker, der udfører tungt løftearbejde, kan få anerkendt lidelser i lænderyggen som arbejdsskader. Det gælder naturligvis under forudsætning af, at nærmere angivne betingelser om løftearbejdet er opfyldt.

Erhvervssygdomsudvalget, der indstiller til Arbejdsskadestyrelsen, om en lidelse bør anerkendes som en arbejdsskade, har i tidens løb vurderet en del sager om lænderyglidelser hos fiskere. Udvalget har hidtil været af den opfattelse, at der ikke har været grundlag for at indstille til Arbejdsskadestyrelsen, at lidelsen bliver anerkendt som en arbejdsskade. Samtidig har udvalget været opmærksom på, at fiskeres arbejdsforhold kan være præget af forskellige forhold ud over løft, som kan være skadelige for lænderyggen.

Udvalget anmodede derfor overlæge Jens Peter Johansen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg, om at udarbejde en rapport om fiskeres arbejdsforhold - herunder specielt om belastninger for lænderyggen.

På grundlag af denne rapport om "Rygbelastninger i fiskeriet" har Erhvervssygdomsudvalget haft en generel drøftelse af betingelserne for anerkendelse af lænderyglidelser hos fiskere. Samtidig inddrog udvalget en undersøgelse foretaget af SID i sine overvejelser.

Drøftelsen har medført, at udvalget nu lægger følgende kriterier til grund for en indstilling om, at en lænderyglidelse bør anerkendes:

  • Som udgangspunkt skal der have været tale om en daglig løftemængde på omkring 6 tons. Løftemængden kan som følge af særlige faktorer ved arbejdet reduceres yderligere. Det gælder for eksempel, når der konkret indgår meget tunge enkeltløft.

  • Udvalget har ved sin fastlæggelse af den daglige løftemængde lagt vægt på, at løftearbejdet foregår under særligt belastende forhold i form af vanskelige vejrforhold, arbejde på gyngende grund, lange arbejdsdage, dårlige hvileforhold samt andre belastende arbejdsfunktioner i form af træk af net og trawl i foroverbøjet arbejdsstilling.

  • Der skal have været tale om 8-10 års fiskeri i nogenlunde sammenhæng, med det antal havdage, der er normalt for fiskeriet.

Der skal, som i de øvrige sager der forelægges Erhvervssygdomsudvalget, være en tidsmæssig sammenhæng mellem arbejdet og lænderyglidelsens opståen, der gør det overvejende sandsynligt, at arbejdet er årsag til lidelsen.

Denne side er senest ændret den 01. august 2012