Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ph.D.-afhandlingen udgår fra Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmiljøinstituttet, KøbenhavnFormålet med studiet var at belyse sammenhængen mellem enkeltløft under uhensigtsmæssige løftebetingelser og lændesmerte (LS). Konsekvensen af løfteskader målt ved varigheden af LS blev undersøgt.

Studiet omfattede 3 dele: 

Studie 1 var en eksplorativ undersøgelse, hvis formål var at identificere erhvervsgrupper i risiko for løfteskader. En stikprøve på 346 anmeldte løfteskader blev fordelt på belastningsgrupper. Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte udgjorde sammenlignings­grundlaget.

Studie 2 var interview med en population på 212 personer med løfteskader, udvalgt fra 3 fagforeningsregistre (80 kirkegårdsgravere, 60 mekanikere og 72 sygehjælpere). Interviewene omfattede generelle data, personfaktorer, psykosociale arbejdsfaktorer, data om løfteskader, dagligt løftearbejde samt data om LS og lændelidelser.

Studie 3 belyste årsager til ophør i erhverv eller jobskift blandt plejepersonale.

Sammenfattende viste studie 1 og 2, at løfteskader forekommer hyppigt både i erhverv med få tunge løft og i erhverv med mange tunge løft. Ekstremt tunge byrder og akavede arbejdsstillinger var karakteristiske. En logistisk regressionsanalyse viste, at især omstændigheder i arbejdsfunktionen før eller under sidste løfteskade var prædiktor for langvarig LS blandt kirkegårdsgravere og mekanikere. Blandt sygehjælpere var mange daglige personhåndteringer en vigtig prædiktor.

Studie 3 viste, at plejepersonale med langvarig LS efter løfteskade oftest foretager jobskift inden for faget.

En kombination af løft og andre lændebelastninger synes at kunne forårsage løfteskader.

Forf.s adresse: Pragtstjernevej 12, 2400 København NV.

E-mail:maj@bstdanmark.dk

Forsvaret finder sted den 2. september 2002, kl. 14.00, Auditoriet, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersøpark Allé 105, 2100 København Ø.

Bedømmere: Finn Gyntelberg, Jens Peter Bonde og Henning Bliddal.

Vejledere: Per Soelberg Sørensen, Bent Mathiesen og Ph.D. Elsa Bach.


Denne side er senest ændret den 18. oktober 2006