Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Mænd får anerkendt flere arbejdsskader end kvinder. Til gengæld er billedet mere blandet, når det kommer til erstatningerne. Mændene får i gennemsnit mest i erstatning for ulykkerne, mens kvinderne i gennemsnit får mest i erstatning for erhvervssygdommene.

30. november

Mænd får anerkendt flere arbejdsskader end kvinder. Til gengæld er billedet mere blandet, når det kommer til erstatningerne. Mændene får i gennemsnit mest i erstatning for ulykkerne, mens kvinderne i gennemsnit får mest i erstatning for erhvervssygdommene.
Det viser en statistisk særkørsel fra Arbejdsskadestyrelsen

Siden 2003 har mændene fået anerkendt lidt flere ulykker i forhold til kvinderne. I ulykkessagerne får mændene også i gennemsnit mere i erstatning. Det skyldes især, at kvinderne oftere end mænd får anerkendt sager, der ikke giver erstatning.

Kvinderne kommer især til skade ved arbejde i sundhedsvæsenet og socialsektoren, mens mændenes skader opstår i fremstillingsindustrien samt i bygge- og anlægssektoren. Både mænd og kvinder kommer især til skade i ryggen, på overkroppen og på ben og fødder. Mændene får især udbetalt højere erstatninger end kvinderne, når de får flere skader på kroppen eller får en rygskade.

Når det gælder erhvervssygdommene, får mænd anerkendt dobbelt så mange af deres skader som kvinderne. Samme forhold gør sig imidlertid ikke gældende, når man ser på erstatningernes størrelse. Her får kvinderne i gennemsnit lidt mere i erstatning end mændene, fordi mændene får anerkendt en del sygdomme, der ikke umiddelbart giver erstatning. Det er især høresygdomme og lungesygdommen Pleurale plaques, der anerkendes uden erstatning.

Kvinderne, der anmelder erhvervssygdomme, er typisk offentligt ansatte inden for social- og sundhedsområdet. De anmelder psykiske sygdomme samt sygdomme i skulder, nakke og arme. Mændene er primært ansat i det private erhvervsliv, især i fremstillingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren. De anmelder især høreskader, skulder- og rygsygdomme samt psykiske sygdomme.

”Statistikken viser, at vi på arbejdsskadeområdet har et forholdsvis kønsopdelt arbejdsmarked. Selv om de to køn anmelder skader de samme steder på kroppen, så er de udsat for meget forskellige påvirkninger, alene fordi de er ansat i vidt forskellige brancher. Der er for eksempel stor forskel på den fysiske belastning af medarbejderne i industrien og daginstitutioner. Det påvirker både muligheden for anerkendelse og muligheden for erstatning,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 30. november 2010