Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

13. januar 2010

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt 3. udgave af Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager.

Ændringer i 3. udgave
I forhold til den tidligere udgave har vi på baggrunden af en højesteretsdom fra april 2009 om genoptagelse ændret i kapitlet om genoptagelse (kapitel 7).

Udover det har vi uddybet kapitlet om forvaltningsretlig genoptagelse (kapitel 10).

Endelig har vi skrevet et helt nyt kapitel om reglerne for forældelse (kapitel 11). Kapitlet dækker de nye regler om forældelse, der trådte i kraft 1. januar 2008.
Kapitlet gennemgår forældelsesreglerne før, under og efter den overgangsperiode, der løber fra 1. januar 2008 til og med 31. december 2010.
Vi har samtidig på grund af de nye regler lavet konsekvensrettelser i kapitel 12 - Forældelse efter Danske Lovs 5-14-4 (tidligere kapitel 11).

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse

Denne side er senest ændret den 13. januar 2010