Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har konkluderet, at der ikke er grundlag for at optage iskæmisk hjertesygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Samtidig fortsatte udvalget drøftelserne om pladecellekræft i næse og bihuler.

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har konkluderet, at der ikke er grundlag for at optage iskæmisk hjertesygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Samtidig fortsatte udvalget drøftelserne om pladecellekræft i næse og bihuler.   

På Erhvervssygdomsudvalgets principielle møde i marts blev der blandt andet drøftet sammenhænge mellem arbejde med svejsning og udvikling af hjertesygdom på baggrund af en ny videnskabelig udredning, ”Risk of ischemic heart disease among welders: a systematic re-view with meta-analysis.”

Forskningen viser, at der er begrænset bevis for, at der er en sammenhæng mellem iskæmisk hjertesygdom og udsættelse for svejserøg. Erhvervssygdomsudvalget har derfor konkluderet, at der ikke er grundlag for at optage iskæmisk hjertesygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 

Konkrete sager med iskæmisk hjertesygdom og langvarig og betydelig erhvervsbetinget udsættelse for svejserøg vil blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, som vil vurdere, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art. 

Læs: Risk of ischemic heart disease among welders: a systematic re-view with meta-analysis

Erhvervssygdomsudvalgets opgave er at forhandle med Arbejdsskadestyrelsen om løbende at revidere fortegnelsen over erhvervssygdomme, så den altid er i overensstemmelse med den nyeste forskning. Før en sygdom kommer på fortegnelsen, skal der være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

Erhvervssygdomsudvalget tager løbende stilling til ny viden om sammenhængen mellem arbejdsbelastninger og sygdomme.
Erhvervssygdomsudvalget tager løbende stilling til ny viden om sammenhængen mellem arbejdsbelastninger og sygdomme.

Plade- og kirtelcellekræft
Desuden drøftede Erhvervssygdomsudvalget sammenhængen mellem udsættelse for træstøv og risiko for udvikling af pladecellekræft i næse og bihuler. Drøftelsen var en fortsættelse fra udvalgets møde i december 2013, hvor det blev besluttet at sænke kravene til anerkendelse af kirtelcellekræft efter udsættelse for træstøv.  

Se også: Ny praksis for kirtelcellekræft i næse og bihuler fra 31. januar 2014

Sygdommen kræft i næsehule og bihuler, som omfatter pladecellekræft og kirtelcellekræft, er optaget på både den gamle og den nye fortegnelse over erhvervssygdomme. Udvalget besluttede at opretholde de gældende krav til anerkendelse af pladecellekræft. 

Læs: Om betingelserne for anerkendelse af pladecellekræft i vejledningen om erhvervssygdomme

Erhvervssygdomsudvalget holder flere principielle møder om året og drøfter dermed løbende seneste nyt i forskning på erhvervssygdomsområdet.

Desuden vurderer Erhvervssygdomsudvalget hvert år omkring 300 konkrete sager. Når Arbejdsskadestyrelsen ikke kan anerkende en sygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan styrelsen lade Erhvervssygdomsudvalget vurdere den konkrete sag, når der er mulighed for, at sygdommen kan anerkendes.

FAKTA:

  • Erhvervssygdomsudvalget består af en formand samt otte andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen.

  • Beskæftigelsesministeren udnævner både formanden og medlemmerne.

  • Medlemmerne består af repræsentanter fra styrelser og arbejdsmarkedsparter.

Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg hér

 

 

Denne side er senest ændret den 02. april 2014