Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En højesteretsdom fra 22. august 2013 om erstatning for mistet efterlønspræmie efter erstatningsansvarsloven, har også betydning for tilskadekomne omfattet af arbejdsskadeloven.

En højesteretsdom fra 22. august 2013 om erstatning for mistet efterlønspræmie efter erstatningsansvarsloven, har også betydning for tilskadekomne omfattet af arbejdsskadeloven. 

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde eller i fritiden, og du på skadetidspunktet var begyndt at spare op til efterlønspræmie, kan det have betydning for den måde, vi fastsætter din årsløn på og dermed også din erstatning.

Når vi beregner din erstatningen for tab af erhvervsevne, tager vi udgangspunkt i din årsløn, da årslønnen normalt er et udtryk for din evne til at tjene penge ved arbejde, da du kom til skade.

Har du tidligere fået vurderet dit tab af erhvervsevne efter arbejdsskadereglerne, uden at Arbejdsskadestyrelsen har indregnet den mistede ret til efterlønspræmie, kan du bede os om at genoptage din sag, eksempelvis via vores digitale aktindsigt Se Sag.

Værdien af den mistede ret til efterlønspræmie skal, når tilskadekomne er påbegyndt opsparingen, indregnes i årslønnen og kan dermed give mulighed for en større erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af styrelsens praksis for behandlingen af disse sager. Du kan læse mere i Arbejdsskadestyrelsens Praksis 2014-01 om fastsættelse af årsløn, når opsparing til efterlønspræmie er påbegyndt.

Er din sag en privat erstatningssag, skal eventuel genoptagelse ske via forsikringsselskaberne.
  Denne side er senest ændret den 03. april 2014