Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som en opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse, har syv konkrete handlinger allerede nu båret frugt. For nylig modtog beskæftigelsesministeren en status på, hvordan arbejdet skrider frem

Som en opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse, har syv konkrete handlinger allerede nu båret frugt. For nylig modtog beskæftigelsesministeren en status på, hvordan arbejdet skrider frem

Efter kritik af Arbejdsskadestyrelsen i efteråret 2013, bad beskæftigelsesministeren styrelsen om at udarbejde en redegørelse, som ministeren netop har modtaget en status på.

Arbejdsskadestyrelsen har blandt andet gennemført en større organisationsændring for at styrke fagligheden, ligesom der er iværksat en række initiativer med henblik på at styrke kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere og den eksterne kommunikation til borgere, interessenter og offentlighed.

- Medarbejdere og chefer i Arbejdsskadestyrelsen arbejder hver dag for at hjælpe tilskadekomne borgere på en rettidig, troværdig og effektiv måde. Derfor er jeg også glad for, at vi i vores afrapportering til beskæftigelsesministeren har kunnet melde om positiv fremgang og effektiv indsats på alle de handlinger, som vi søsatte i efteråret 2013, siger Anne-Marie Rasmussen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

 
Arbejdsskadestyrelsen behandler hvert år mere end 60.000 sager for tilskadekomne borgere.

Gennemgang af arbejdsskadesager
Af større tiltag har Arbejdsskadestyrelsen blandt andet bedt Kammeradvokaten om at gennemgå tilfældigt udvalgte sager indenfor relevante sagsområder for at vurdere styrelsens praksis i anledning af kritikken. Gennemgangen forventes afsluttet i løbet af maj måned, og derefter vil Arbejdsskadestyrelsen opsummere Kammeradvokatens konklusioner og redegøre for forslag til eventuelle handlinger.

- Jeg hilser Kammeradvokatens undersøgelse velkommen, da det er vigtigt, at der ikke kan sås tvivl om Arbejdsskadestyrelsens arbejde. I Arbejdsskadestyrelsen stræber vi altid efter at yde professionel og ordentlig sagsbehandling, og kan vi på baggrund af Kammeradvokatens undersøgelse gøre det bedre, er det kun positivt, siger Anne-Marie Rasmussen.

Styr på fagligheden
På baggrund af kritikken i efteråret 2013 var der desuden et ønske om at indgå i en dialog med kritikerne om de problemstillinger, som blev rejst. I løbet af november og december 2013 afholdt Arbejdsskadestyrelsen fem formøder og et større temamøde med de professionelle aktører. På møderne kom det blandt andet frem, at der var set eksempler på afgørelser med meningsforstyrrende fejl.

- Det er i alles interesse, at afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen er så retvisende og entydige, som overhovedet muligt, og at der er en stor troværdighed omkring vores afgørelser. Derfor anerkender vi også kritikken og har allerede sat fokus på dette område. Blandt andet har vi indført nye procedurer til formidling af afgørelser, så det sikres, at der ikke står modstridende oplysninger i afgørelserne, og at de i øvrigt fremtræder forståelige, siger Anne-Marie Rasmussen.

Derudover har Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet en handlingsplan til Beskæftigelsesministeriet for en styrket økonomistyring, ligesom styrelsen er ved at undersøge, hvilket sagsbehandlingssystem Arbejdsskadestyrelsen skal anvende fremadrettet. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning omkring it-projektet PROASK.

Læs kommissoriet for Kammeradvokatens gennemgang af sager hér

Læs resuméet fra temamødet hér

Denne side er senest ændret den 14. marts 2014