Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I løbet af 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvor godt hver fjerde sag handlede om piskesmæld eller piskesmældslignende skader.

Arbejdsskadestyrelsen er udkommet med sin årsstatistik over private erstatningssager for 2012. I løbet af 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvor godt hver fjerde sag handlede om piskesmæld eller piskesmældslignende skader. Således vurderede styrelsen 1.371 sager om piskesmæld i 2012, hvilket er et lille fald i forhold til året før, hvor der blev vurderet 1.534.

Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager er en uvildig myndighed som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter, som fx forsikringsselskaberne, der står for 85 procent af anmodningerne, mens advokaterne tegner sig for 10 procent. I en del af de sager, der forelægges af forsikringsselskabet vil skadelidte også være repræsenteret af en advokat. 

Udtalelser løser ofte tvister
Der anmodes næsten udelukkende om udtalelser om mén, tab af erhvervsevne eller en kombination af de to. I de senere år er der anmodet om flere udtalelser om mén og færre udtalelser om tab af erhvervsevne kombineret med mén. I 3.143 af de vurderede sager var der tale om et varigt mén over 5 procent. I 805 sager var der tale om et tab af erhvervsevne på over 15 procent. Der vil heriblandt også være midlertidige vurderinger efter erstatningsansvarsloven.  

Udtalelserne fra Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager er meget ofte med til at løse tvister mellem forsikringsselskaber og forsikrede. 

  • Læs statistik over private forespørgsler


Denne side er senest ændret den 14. januar 2014