Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Med vedtagelsen af særordningen for veteraner (L104) sætter Arbejdsskadestyrelsen nu kræfterne ind på at få skabt afklaring for de veteraner, der har ventet på en afgørelse i deres sag.

Med vedtagelsen af særordningen for veteraner (L104) sætter Arbejdsskadestyrelsen nu kræfterne ind på at få skabt afklaring for de veteraner, der har ventet på en afgørelse i deres sag

Arbejdsskadestyrelsen begynder nu at træffe afgørelser i alle de sager om veteraner med en psykisk sygdom, der har afventet, at en særordning skulle træde i kraft. Folketinget har i dag vedtaget en lov om erstatning til tidligere udsendte soldater og andre udsendte statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD, Post Traumatic Stress Disorder).

En videnskabelig udredning bidrog i juni 2013 med ny viden om forsinket PTSD og medførte i sommer en praksisændring, der lempede på reglerne. På baggrund af praksisændringen genoptog Arbejdsskadestyrelsen en række sager om veteraner med psykisk sygdom, der tidligere var blevet afvist, og som havde forsvaret som arbejdsgiver. Nogle af disse sager har afventet særordningen, som i dag er trådt i kraft.

Arbejdsskadestyrelsen begynder nu at træffe afgørelser i alle de sager om veteraner med en psykisk sygdom, der har afventet særordningen.

Andre udsendte statsansatte kan anmelde
For andre udsendte statsansatte opfordrer Arbejdsskadestyrelsen både tilskadekomne og de faglige organisationer til at være opmærksomme på muligheden for, at man nu kan rette henvendelse for at få en tidligere afvist sag eller en ny sag vurderet efter den nye lov. Arbejdsskadestyrelsen arbejder hver dag for at hjælpe tilskadekomne borgere på en rettidig, troværdig og effektiv måde, og i styrelsen behandles PTSD sagerne af et særligt team, der så hurtigt som muligt vil træffe afgørelser og informere veteranen i hver enkelt sag. 

Arbejdsskadestyrelsen forventer, at de sager, der er anmeldt før 1. januar 2013 så vidt muligt bliver færdigbehandlet inden udgangen af 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Læs mere om veteraner og PTSD på vores temaside.Denne side er senest ændret den 25. marts 2014