Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På baggrund af en konsulentrapport og efter indstilling fra en enig tværministeriel styregruppe er det endeligt besluttet, at PROASK lukkes ned. Beslutningen om at lukke systemet vil ikke få konsekvenser for tilskadekomne, der får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen

PROASK lukkes efter grundige overvejelser i både styregruppen bestående af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Arbejdsskadestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen samt i ministeriets ledelse. Beslutningen er baseret på en omfattende analyse, som konsulentfirmaet Deloitte har lavet.

Deloittes analyse og endelige rapport fra maj 2014 anbefaler entydigt, at systemet lukkes ned, da det ikke på tilfredsstillende vis understøtter Arbejdsskadestyrelsens behov til sagsbehandling. Problemet er blandt andet lange svartider, og ifølge rapporten er der ikke udsigt til, at PROASK vil komme til at opfylde Arbejdsskadestyrelsens behov i forbindelse med sagsbehandling.

PROASK blev startet op i 2008, og de samlede udviklingsomkostninger er opgjort til ca. 163 millioner kroner. Hertil kommer ca. 120 millioner kroner til renter, licenser og løbende drift af systemet mv. Finansudvalget vil blive forelagt et afsluttende aktstykke for PROASK, som forventes behandlet den 4. juni 2014.

"PROASK understøtter ikke Arbejdsskadestyrelsens behov og vil ikke komme til at gøre det. Det er meget beklageligt. Systemet er blevet analyseret grundigt af Deloitte, og styregruppen har haft mange tilbundsgående drøftelser om systemet. Beslutningen om at lukke helt ned for PROASK hviler derfor på et entydigt og solidt grundlag," siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne-Marie Rasmussen.

"Det er vigtigt at understrege, at beslutningen om at afvikle PROASK og begynde processen med at finde et nyt system ikke vil gå ud over tilskadekomne. De vil fortsat få behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen i det fungerende system SJP," siger Anne-Marie Rasmussen.

Med afviklingen af PROASK skal Arbejdsskadestyrelsen nu i gang med at anskaffe sig et andet system til sin sagsbehandling. Det gamle sagsbehandlingssystem SJP bliver levetidsforlænget, så det fungerer, indtil et nyt system kan sættes i drift.


Denne side er senest ændret den 27. maj 2014