Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.


Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. januar 2011 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015.

EU-domstolen har den 3. september 2014 taget stilling til brugen af særskilte kapitaliseringsfaktorer for mænd og kvinder (anmodning om præjudiciel afgørelse i sag C‑318/13), hvorefter der ikke må være forskel på mænds og kvinders kapitaliseringsfaktorer. Den nye bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014 inddrager ikke konsekvenserne af EU-domstolens dom. Der vil senere i 2015 blive taget stilling til, hvordan EU-dommen indarbejdes i den danske arbejdsskadelovgivning.

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

Ved omsætning til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

Komplette faktortabeller for 2015 med kapitaliseringsfaktorer for aldre opgjort i år og måneder findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og kan læses her:

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Denne side er senest ændret den 30. december 2014