Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har på sit seneste møde i december drøftet sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde på baggrund af en videnskabelig udredning fra maj måned.

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har på sit seneste møde i december drøftet sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde på baggrund af en videnskabelig udredning fra maj måned. 

Konklusionen efter drøftelserne på det seneste møde er, at der ikke længere er tilstrækkelig lægelig viden, der bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde i mindre end 25 år – højst en gang om ugen – og risikoen for at udvikle brystkræft. Det betyder, at sager om brystkræft med mindre end 25 års natarbejde højst en gang om ugen ikke længere forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Disse sager kan fremover afgøres administrativt af Arbejdsskadestyrelsen. 

Mindst 25 års regelmæssigt natarbejde  
Forskningen viser, at der muligvis er en øget risiko for udvikling af brystkræft ved flere nattevagter om ugen i forhold til en nattevagt om ugen. Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede derfor, at flere nattevagter om ugen fremover også vil kunne indgå som en del af vurderingen i den konkrete sag og eventuelt tale for en anerkendelse på trods af mindre end 25 års natarbejde. 
  
Samtidig bliver sager med mindst 25 års regelmæssigt tilbagevendende natarbejde mindst en gang om ugen indstillet til anerkendelse – med mindre der er pauser, latenstid eller livsstilsfaktorer og biologiske/genetiske faktorer, der taler imod en anerkendelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der i det enkelte tilfælde er årsagssammenhæng mellem natarbejdet og udviklingen af brystkræft. 

Der kommer løbende ny forskningsmæssig viden om brystkræft efter natarbejde. Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget vil følge området og tage det op til principiel drøftelse igen på et senere tidspunkt.

Se nyheden om brystkræft efter natarbejde fra tidligere 

Fakta om erhvervssygdomsudvalget

  • Erhvervssygdomsudvalget består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de offentlige arbejdsgivere og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark og Arbejdsskadestyrelsen.

Læs mere om Erhvervssygdomsudvalget Denne side er senest ændret den 28. april 2014