Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forskningen viser, at der er forskel på mængden af træstøv, som man skal have været udsat for på arbejdet, før man har risiko for at udvikle kirtelcellekræft eller pladecellekræft i næse og bihuler.

Forskningen viser, at der er forskel på mængden af træstøv, som man skal have været udsat for på arbejdet, før man har risiko for at udvikle kirtelcellekræft eller pladecellekræft i næse og bihuler. Risikoen for kirtelcellekræft er øget allerede efter nogle års udsættelse for træstøv – og det ved selv ret lave eksponeringsniveauer.

På et principielt møde i december 2013 blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget derfor enige om en praksisændring. Praksis vedrørende kirtelcellekræft ændres til, at denne kræftform anerkendes efter nogle års (som udgangspunkt 4 år) eksponering inden for virksomheder, hvor der forekommer dokumenteret udsættelse for træstøv på 1 mg/m3 eller tilsvarende.

Arbejdsskadestyrelsen vil snarest muligt ændre kravet til belastningen vedrørende kirtelcellekræft i vejledningen om erhvervssygdomme.

Hvis du ønsker din sag om kirtelcellekræft i næse og bihuler genoptaget på baggrund af praksisændringen, kan du anmode om genoptagelse ved at gå ind på din sag i den elektroniske sagsoversigt, Se Sag. Du finder Se Sag på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk/sesag 

Sammenhængen mellem udsættelse for træstøv og risiko for udvikling af pladecellekræft i næse og bihuler skal drøftes igen på et principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget i foråret 2014.

Fakta
Kirtelcellekræft i næse og bihuler hedder også adenokarcinomer, mens pladecellekræft i næse og bihuler hedder planocellulære karcinomer.

Denne side er senest ændret den 31. januar 2014