Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme end tidligere. Dette var et af formålene med arbejdsskadereformen, der trådte i kraft i 2005. Erhvervssygdomsudvalget har i 2013 drøftet en række emner, som i sin helhed kan læses i redegørelsen.

Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2013 er nu offentliggjort

Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme end tidligere. Dette var et af formålene med arbejdsskadereformen, der trådte i kraft i 2005. Erhvervssygdomsudvalget har i 2013 drøftet en række emner, som i sin helhed kan læses i redegørelsen.

Læs hele redegørelsen her

Erhvervssygdomsudvalget tager løbende stilling til ny viden omkring arbejdsbelastninger og sygdomme, som for eksempel sammenhængen mellem udvikling af brystkræft og natarbejde.

Ny lægefaglig viden
I løbet af 2013 har Erhvervssygdomsudvalget drøftet en række sager og sygdomme, på baggrund af ny lægefaglig viden, udredninger og forskningsrapporter. Blandt andet førte udredningen om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger til, at forsinket PTSD under visse betingelser fremover også er omfattet af punktet på fortegnelsen. Udredningsrapporten rummede også helt nye forskningsresultater om depression efter exceptionelle belastninger, som vil blive brugt ved forelæggelse af konkrete sager for Erhvervssygdomsudvalget.

Også sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde har ført til en ændring af praksis. Sager om brystkræft med mindre end 25 års natarbejde højst en gang om ugen forelægges ikke længere for Erhvervssygdomsudvalget, men afvises administrativt af Arbejdsskadestyrelsen. Sager med mindre end 25 års natarbejde kan forelægges for udvalget, hvis der har været tale om flere nattevagter om ugen. Sager med mindst 25 års regelmæssigt tilbagevendende natarbejde mindst en gang om ugen forelægges for udvalget som hovedregel med indstilling til anerkendelse.
 
Ny lægefaglige viden om nikkel har også ført til ændret praksis i Erhvervssygdomsudvalget, da kravet til den nikkelbelastning, man skal være udsat for, nu er blevet lempet. Tilsvarende har en drøftelse af den lægefaglige viden om udsættelse for træstøv ført til en praksisændring med et lempet belastningskrav ved sygdommen kirtelcellekræft (næsekræft). Derimod har en ny medicinsk udredning ført til, at sygdomme efter udsættelse for PCB (fosterskader samt lever- og galdevejskræft) ikke længere opfylder betingelserne for at stå på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

 

En videnskabelig udredning bidrog i juni 2013 med ny viden om forsinket PTSD og medførte i sommer en praksisændring, der lempede på reglerne.

Løbende justering
Erhvervssygdomsudvalget revurderer løbende fortegnelsen over erhvervssygdomme, baseret på drøftelser, eksempler, forskning og udredninger. I tillæg til ovenstående har udvalget i løbet af 2013 fortsat haft fokus på pleje- og rengøringsarbejde, og der arbejdes i 2014 videre med afklaring af, om det er muligt at tilvejebringe yderligere viden på området.

Derudover har Arbejdsskadestyrelsen orienteret udvalget om drøftelser med forskere med henblik på at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag om risikoen for udvikling af kræftsygdomme hos brandfolk. Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget vil forsat følge udviklingen vedrørende kræft hos brandfolk i 2014.

Erhvervssygdomsudvalget holder flere principielle møder om året og drøfter dermed løbende seneste nyt i forskning på erhvervssygdomsområdet. Desuden vurderer Erhvervssygdomsudvalget hvert år omkring 300 konkrete sager. Når Arbejdsskadestyrelsen ikke kan anerkende en sygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan styrelsen lade Erhvervssygdomsudvalget vurdere den konkrete sag, når der er mulighed for, at sygdommen kan anerkendes.

Læs hele redegørelsen her

Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg her

Denne side er senest ændret den 05. maj 2014