Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En foreløbig rapport fra Deloitte konkluderer, at der er alvorlige problemer med udviklingen af et sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen kaldet PROASK. Rapporten anbefaler, at systemet lukkes ned. En mulig beslutning om at lukke systemet vil ikke få konsekvenser for tilskadekomne, der får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen.

En foreløbig rapport fra Deloitte konkluderer, at der er alvorlige problemer med udviklingen af et sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen kaldet PROASK. Rapporten anbefaler, at systemet lukkes ned.

En mulig beslutning om at lukke systemet vil ikke få konsekvenser for tilskadekomne, der får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen.
Deloitte anbefaler, at Arbejdsskadestyrelsen finder en anden løsning, fordi svartiderne i PROASK er alt for lange. Derudover konkluderer rapporten, at systemet ikke vil komme til at fungere effektivt i forhold til sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen.

Den kommende tid arbejdes der med at granske rapportens konklusioner med henblik på en endelig beslutning.
Udviklingen af PROASK blev sat i gang i 2008 og er endnu ikke færdigudviklet, og sammenlagt har indkøb og udviklingen af systemet kostet 164 millioner kroner.

- PROASK-systemet er løbende blevet forsinket og fordyret, men først med Deloitte-rapporten er der rejst tvivl om, hvorvidt videre investering i systemet er rentabelt, siger direktør i Arbejdsskadestyrelsen Anne Marie Rasmussen.

- Deloitte-rapporten anbefaler, at PROASK lukkes ned, fordi omkostningerne er for store, og der ikke er gevinster i form af sparet tid. Det skal vi tage meget alvorligt. Meget lange svartidervil betyde, at systemet bliver meget tidskrævende for vores sagsbehandlere. Det er en foreløbig rapport, og vi skal nu til bunds i problemerne, inden der træffes en endelig afgørelse, siger Anne Marie Rasmussen, der understreger, at situationen omkring PROASK ikke vil gå ud over tilskadekomne.

- Arbejdsskadestyrelsen behandler hvert år over 64.000 sager, og kun en mindre del kører i dag i PROASK. Derfor vil det ikke få konsekvenser for de mennesker, som kommer til skade og får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen. Det er vigtigt at understrege og ligger mig meget på sinde, siger Anne Marie Rasmussen.

Udviklingen af PROASK blev startet i 2008, så det kunne erstatte det eksisterende SJP-system, som er fra 1991. Arbejdsskadestyrelsen overtog PROASK som pilotprojekt i 2012. Forventningen var, at det nye system ville spare tid og frigøre ressourcer. Det viste sig imidlertid, at systemet har flere alvorlige problemer.

Derfor blev Deloitte sat i gang med at kulegrave PROASK, og den foreløbige konklusion er, at det vil kræve betydeligt flere ansatte at bruge det i forhold til det eksisterende system.

Rapporten konkluderer samtidig, at der er behov for, at der findes en løsning, der kan erstatte det gamle sagsbehandlingssystem SJP.

Yderligere oplysninger:
Arbejdsskadestyrelsens pressetelefon: 72 20 62 41

 

Denne side er senest ændret den 23. januar 2014