Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring iværksætter nu en ambitiøs indsats for at nedbringe antallet af gamle sager. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til indsatsen tilpasses organisationen, og taksterne for sagsbehandlingen sættes op.

Gennem en periode har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 27 måneder i sager om erhvervsevnetab. Det er en uacceptabel situation for alle parter - både borgere, arbejdsgivere og forsikringsselskaber.

Desuden er der ophobet en meget stor bunke af særlig erhvervsevnetabssagerne, der ved udgangen af 2016 vil være mere end 2 år gamle.

AES igangsætter derfor nu en ambitiøs indsats for at nedbringe mængden af ældre sager. Der etableres en indsatsgruppe til hurtigst muligt at afgøre sager anmeldt i 2014 eller tidligere. Ambitionen er, at bunken af ældre sager er væk ved udgangen af 2017. AES ansætter op mod 50 årsværk særligt til denne opgave. Det vil på sigt medføre et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager til gavn for kunderne.

Forenkling af takster
AES er finansieret gennem takster for behandlingen af de forskellige typer af skadesager. De enkelte takster har dog ikke de senere år afspejlet de faktiske omkostninger ved hver sagstype.

AES’ bestyrelse har derfor besluttet at gennemføre en forenkling af takstsystemet, så AES går fra 13 forskellige takster til 4 forskellige takster. Takstforenklingen skal sikre retvisende priser per takstområde, så taksterne fremadrettet afspejler de faktiske omkostninger, der er forbundet med behandlingen af de enkelte sagstyper. Takstforenklingen er omkostningsneutral samlet set.

Samtidig har bestyrelsen besluttet, at taksterne sættes op fra 2017, således at priserne fremadrettet af-spejler omkostningerne, og dertil giver grundlag for at afvikle de ældste sager.

AES’ ambition er at behandle arbejdsskadesager hurtigt med høj kvalitet og med kunden i centrum. Det kræver, at organisationen er smidig, og at der er styr på økonomien. Med indsatsen for at nedbringe bunken af gamle sager tager vi et stort skridt i den rigtige retning.

Denne side er senest ændret den 31. oktober 2016