Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring iværksætter nu en ambitiøs indsats for at nedbringe antallet af gamle sager. Det er målet at afvikle omkring 5.000 sager, der er mere end 2 år gamle, inden udgangen af 2017.

AES har nedsat en indsatsgruppe til hurtigst muligt at afgøre sager, der er anmeldt i 2014 eller tidligere.  Arbejdet startede den 2. januar 2017. Ambitionen er, at bunken af ældre sager er væk ved udgangen af 2017. Det vil på sigt medføre kortere sagsbehandlingstid for alle sager til gavn for kunderne.

Indsatsgruppen laver som udgangspunkt de ældste sager først. Der er mulighed for at prioritere sager, hvor:

-  den tilskadekomne er økonomisk trængt

-  den tilskadekomne er ramt af alvorlig sygdom

-  den månedlige løbende erstatning skal bortfalde som følge af, at den tilskadekomne ikke længere har et tab af erhvervsevne

Alle borgere med en arbejdsskadesag, der er en del af indsatsen, vil modtage brev i løbet af første halvdel af januar. Du kan læse nedenfor hvilke typer af sager, der er omfattet af indsatsen.

De sager, som ikke indgår i indsatsen bliver afviklet som led i den almindelige drift. Der er ansat ca. 40 ekstra sagsbehandlere til indsatsen for at afvikle gamle sager om erhvervsevnetab. Indsatsen vil derfor ikke forlænge sagsbehandlingen af de øvrige sager.

Fakta:

Indsatsgruppen træffer afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager anmeldt i 2014 eller før, der:                

  • afventer første afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne,
  • har haft en revisionsdato i 2014 eller før
  • er bedt genoptaget i 2014 eller før
  • er hjemvist fra Ankestyrelsen i 2014 eller før

Vi oplyser hver måned på AES’ hjemmeside, hvilke typer af sager vi har afsluttet den foregående måned, hvilke typer af sager vi arbejder med i den kommende måned, og hvordan det går med planen om at afvikle alle sagerne.

Følge med på vores temaside her

Denne side er senest ændret den 04. januar 2017