Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I sin netop offentliggjorte beretning har Rigsrevisionen undersøgt sagsbehandlingstider og produktivitet på arbejdsskadeområdet. Rigsrevisionen peger på, at tidsfristerne for sagsbehandlingen ikke har været overholdt, og at der ikke har været en positiv udvikling i produktiviteten.

Rigsrevisionen har d. 15. november 2019 offentliggjort sin beretning om sagsbehandlingstid og produktivitet på arbejdsskadeområdet.

Direktør i AES, Anne Kristine Axelsson siger om Rigsrevisionens undersøgelse: ”Rigsrevisionen peger på, at vi har udfordringer i forhold til tidsfrister og produktivitet. Det er udfordringer, vi er meget bevidste om, og som har høj prioritet i vores daglige arbejde. Men samtidig er jeg glad for, at Rigsrevisionen også konstaterer, at udviklingen i AES er gået den rigtige vej siden etableringen i 2016. En periode hvor AES også er lykkedes med at gennemføre en udflytning til flere lokationer,” siger hun og fortsætter:

”Det afgørende for mig er, at de mennesker, der er kommer til skade på arbejdet, får den bedst mulige sagsbehandling. Derfor tager vi også Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger meget alvorligt. Vi har allerede igangsat en række forskellige initiativer siden etableringen i 2016, der har medvirket til en forbedret sagsbehandling og en bedre oplevelse for de tilskadekomne. Nu vil vi i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet undersøge, hvordan vi bedst håndterer de udfordringer, Rigsrevisionen har peget på,” slutter Anne Kristine Axelsson. 

Yderligere information: Presserådgiver Christian Mortensen 20 56 87 02; cfm@atp.dk

Læs mere

Her kan du læse Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes udtalelse

Høringssvar

I forbindelse med udarbejdelsen af Rigsrevisionens beretning har AES afgivet en række høringssvar. Du kan læse høringssvarene herunder:

Denne side er senest ændret den 15. november 2019