Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ulykker: En personskade, som er sket på grund af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Erhvervssygdom: En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen er opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning.
Læs mere om erhvervssygdomme

Kendelser: Afgørelser

Anmeldediagnose: Når vi opretter en sag om en erhvervssygdom, skriver vi en foreløbig diagnose på sagen. Det er typisk den diagnose, der står på anmeldelsen.

Slutdiagnose: Når vi er klar med en afgørelse af en sag om en erhvervssygdom, skriver vi en endelig diagnose på sagen. Det gør vi, fordi vi på det tidspunkt enten har fået en mere præcis diagnose eller diagnosen kan være ændret.

Årsagskode: Hvordan skete skaden for eksempel: Fald og styrt, faldende genstande, stødt på genstande, Psykisk chok, vold og så videre. Ved erhvervssygdomme registrerer vi ikke årsagskoder.

Brancher: Når vi anerkender en sag, sætter vi en kode på sagen. Koden viser hvilken hovedbranche, den tilskadekomne arbejdede i, da han eller hun blev udsat for de påvirkninger, der er årsag til sygdommen.
Det system er nødvendigt, fordi udgifterne til erhvervssygdomme ifølge arbejdsskadeloven skal dækkes af de brancher, hvor skaderne sker. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring sørger for at fordele udgifterne til erhvervssygdomme på de forskellige brancher.
Brancherne er opdelt i hovedbranchegrupper og specifikke branchegrupper.

Opretår: Det år, hvor sagen blev oprettet.

Afgørelsesår: Det år en sag bliver afgjort. Afgørelsen bliver registreret i statistikken det år, hvor den træffes – også selvom anmeldelsen eksempelvis skete året før.

Erstatning: Arbejdsskaden er anerkendt, og der er tilkendt erstatning.

Nulafgørelse: Arbejdsskaden er anerkendt, men der er givet afslag på erstatning.

Henlagt uden anerkendelse: Hvis den tilskadekomne eksempelvis ønsker, at vi nedlægger  en  sag, bliver den henlagt. Det vil sige, at den bliver lagt på arkiv og ikke behandlet.

Afvist: Vi har afvist at anerkende sagen.